ΔΕΑΑΠ: Ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης και οκτάμηνης διάρκειας

Είχαμε γράψει για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα ( 9 ) ατόμων, από την Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (δείτε εδώ). Σήμερα η ΔΕΑΑΠ ανακοινώνει τα ενδιάμεσα αποτελέσματα. Η διαδικασία προσλήψεων θα ολοκληρωθεί με την έκδοση της αναμενόμενης απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Αναλυτικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΚΑΙ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΔΕΑΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλλει αίτηση για τη πρόσληψή τους με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) ιδιωτικού δικαίου (ΙΔ) δίμηνης ή οκτάμηνης διάρκειας με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ, τα ακόλουθα :

  • Με βάση τις ανακοινώσεις της Εταιρίας, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και το εφαρμοσμένο θεσμικό πλαίσιο, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σαράντα τέσσερεις (44) αιτήσεις για τις πέντε (5) θέσεις στο parking και δεκατέσσερις (14) αιτήσεις για τις τέσσερεις (4) προκηρυσσόμενες θέσεις στο αναψυκτήριο.
  • Από τις 44 αιτήσεις, οι δέκα (10) αιτήσεις απερρίφθησαν διότι δεν πληρούσαν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις προσόντων (εκτός προδιαγραφών) και δύο (2) αιτήσεις αποσύρθηκαν οικιοθελώς από τους ενδιαφερόμενους.
  • Από τις 14 αιτήσεις, οι τρεις (3) αιτήσεις απερρίφθησαν διότι δεν πληρούσαν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις προσόντων (εκτός προδιαγραφών).
  • Η μοριοδότηση των αιτήσεων, έγινε με βάση τα κριτήρια και την εφαρμογή του ΑΣΕΠ, που είναι διαθέσιμη προς όλους από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του.
  • Εφ’ όσον οποιοσδήποτε που έχει υποβάλλει αίτηση και έχει έννομο συμφέρον, επιθυμεί να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της μοριοδότησής του, μπορεί να προσέλθει ο ίδιος ή τρίτος με εξουσιοδότηση στα γραφεία της ΔΕΑΑΠ έπειτα από συνεννόηση. Σημειώνεται ότι τηλεφωνικώς δεν γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα ή άλλες πληροφορίες λόγω προστασίας δεδομένων και αδυναμίας ταυτοποίησης του προσώπου.
  • Εφ’ όσον οποιοσδήποτε έχει υποβάλλει αίτηση και έχει έννομο συμφέρον και έχει τεκμηριωμένη διαφωνία με τα αποτελέσματα της μοριοδότησης, μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά του αποτελέσματος που αφορά βέβαια τον ίδιο. Η ένσταση υποβάλλεται από τον ίδιο αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου, στα γραφεία της Εταιρίας ή στο ΑΣΕΠ απευθείας.
Δείτε ακόμα:  Εξαφάνιση 19χρονης στο Κορωπί: "Η Άρτεμις κατέβασε τη μάσκα..." - Οι νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη υπόθεση

Η διαδικασία προσλήψεων θα ολοκληρωθεί με την έκδοση της αναμενόμενης απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπως ορίζεται στην με αρ. πρωτ. 7057 / 25-02-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού 2015 από τους ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων και των ΝΠΙΔ). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτηθεί και ο τελικός πίνακας επιλεχθέντων.

Σημειώνεται ότι τα όποια στοιχεία η Εταιρία έχει συλλέξει στις αιτήσεις, δε πρόκειται να τεθούν σε άλλη επεξεργασία, σύμφωνα και με την σχετική νομοθεσία για την τήρηση μητρώων από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Συλλ. Τρίτεκνων Πολυτέκνων «Αγ Νεκτάριος» - Σε απελπιστική κατάσταση μανούλα με 4 παιδιά!

Η Εταιρία επιθυμεί να ευχαριστήσει για το ενδιαφέρον και την συμμετοχή όλους τους ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν την σχετική αίτηση.