Εκδρομή 30 μαθητών στο ΚΠΕ Κορθίου

Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Απριλίου 2015, θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη-εκπαιδευτική εκδρομή
30 μαθητών και μαθητριών της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ομάδας του σχολείου μας στο ΚΠΕ Κορθίου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα παρακολουθήσουν οι μαθητές, έχει τίτλο:

“Η θάλασσα, καθρέπτης μας”.

Το Κ.Π.Ε. Κορθίου Άνδρου, στην εμβέλεια του οποίου ανήκει το Γυμνάσιο Ραφήνας, αναπτύσσει δράσεις που απευθύνονται σε μαθητές-τριες , εκπαιδευτικούς και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Δε στοχεύει μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στην κοινωνία, όπου ενημερώνει, προβληματίζει και ευαισθητοποιεί τις κοινωνικές ομάδες με ζητήματα που αφορούν τον τόπο και ειδικότερα την οικονομία της άντλησης φυσικών πόρων, τη διαχείριση του χώρου και την ισορροπία του ανθρώπου με το περιβάλλον που οδηγεί στην αειφόρο ανάπτυξη.

Είναι η πρώτη φορά που το Γυμνάσιο Ραφήνας επισκέπτεται και φιλοξενείται από Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Θάλασσα: λέξη που χρησιμοποίησαν πολλοί λαοί για να περάσουν από την κοινωνία στην επικοινωνία και να δηλώσουν το υγρό στοιχείο που τους περιβάλλει. Δεν είναι τυχαίο που η γη αποκαλείται συχνά «Γαλάζιος Πλανήτης». Ωκεανοί, θάλασσες και πελάγη καλύπτουν τα ¾ της επιφάνειας του πλανήτη, φιλοξενώντας αμέτρητα και ποικίλα είδη φυτικών και ζωικών οργανισμών.

Η θάλασσα, απαραίτητο στοιχείο ζωής στη γη, προσφέρει στον άνθρωπο αναρίθμητα οφέλη: τροφή, πρώτες ύλες, μεταφορές, υγεία, αναψυχή κ.ά. Δυστυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια, ως τελικός αποδέκτης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Η ρύπανση της θάλασσας αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για το θαλάσσιο οικοσύστημα και προκαλεί βλαβερές συνέπειες για τη ζωή όλων των οργανισμών που κατοικούν στον πλανήτη μας.

ΣΤΟΧΟΙ

· Να κατανοήσουν οι μαθητές το ρόλο που παίζει η θάλασσα στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη μας.

· Να μάθουν για την πλούσια βιοποικιλότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, για την αλληλένδετη σχέση των ειδών της θάλασσας μεταξύ τους και να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προστασίας τους.

· Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ανθρώπου και θάλασσας.

· Να συνειδητοποιήσουν την άρρηκτη σχέση της χώρας μας με τη θάλασσα που την περιβάλλει.

· Να κατανοήσουν τι είναι ρύπανση, ποιες είναι οι κατηγορίες θαλάσσιων ρυπαντών και να μάθουν να διακρίνουν σημάδια θαλάσσιας ρύπανσης.

· Να γνωρίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη ρύπανση της θάλασσας και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τις συνέπειες της ρύπανσης στον άνθρωπο.

· Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία και να αναπτύξουν το πνεύμα συνεργασίας που απαιτεί η συλλογική δράση για επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Γνωστικό-Θεωρητικό: Γίνεται η θεωρητική προσέγγιση του θέματος. Με τη χρήση προβολών και άλλων οπτικοακουστικών μέσων, οι μαθητές ενημερώνονται μεταξύ άλλων, για τη σημασία της θάλασσας στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη, για την πλούσια βιοποικιλότητά της, για τα προβλήματα που προκύπτουν από τη ρύπανση της θάλασσας αλλά και για την πολύτιμη προσφορά της θάλασσας στη ζωή του ανθρώπου.

Πρακτικό-Βιωματικό: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και λαμβάνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ξεκινούν την επίσκεψή στο πεδίο, από την παραλία του Όρμου Κορθίου και ακολουθώντας την ακτογραμμή φτάνουν στο αλιευτικό καταφύγιο και στην παραλία της Αγίας Αικατερίνης. Στη διαδρομή παρατηρούν ανθρώπινες παρεμβάσεις (μόλους, κυματοθραύστες, διάφορα κτίσματα, αλιευτικά σκάφη, υλικά που βγάζει η θάλασσα κ.ά.), φωτογραφίζουν ό,τι κινεί το ενδιαφέρον τους για μελέτη και σχολιασμό, όπως εστίες και πηγές ρύπανσης ή σημάδια θαλάσσιας ρύπανσης, παρατηρούν με το γυαλί βυθού τι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, παίζουν στοχευμένα παιχνίδια κ.ά. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο πεδίο, οι ομάδες συμπληρώνουν φύλλα εργασίας, προκειμένου να αποτυπώσουν τις νέες γνώσεις και εμπειρίες που απέκτησαν και συλλέγουν φυσικά υλικά για καλλιτεχνικές δημιουργίες.

Δημιουργικό: Οι μαθητές αφού επιστρέψουν στο Κ.Π.Ε. κάνουν ανάλυση όλων των στοιχείων που συνέλεξαν ανά ομάδα, προτείνουν ιδέες και λύσεις σε προβλήματα που κατέγραψαν, εκφράζονται δημιουργικά και προετοιμάζονται για τις παρουσιάσεις τους.

Παρουσίαση-Αξιολόγηση: Οι ομάδες των μαθητών παρουσιάζουν τις εργασίες τους, τις κατασκευές και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες τους, συζητούν και αξιολογούν το πρόγραμμα. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω ερωτηματολογίων στα οποία οι μαθητές και οι συνοδοί-εκπαιδευτικοί καταγράφουν τις εντυπώσεις τους και τις παρατηρήσεις τους για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν.

Διήμερο πρόγραμμα:

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

11:30 12:00

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

· Άφιξη των μαθητών στο Κ.Π.Ε. Κορθίου.

· Καλωσόρισμα των μαθητών

· Διανομή σάντουιτς

· Ξενάγηση στους ιστορικούς χώρους του Κτηριακού συγκροτήματος της Αγίας Τριάδας όπου στεγάζεται το Κ.Π.Ε. Κορθίου.

12:00-14:00

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

· Ευαισθητοποίηση – Παρουσίαση του προγράμματος, βιντεοπροβολή.

· Στοχευμένη βιωματική δραστηριότητα για το φαινόμενο της βιοσυσσώρευσης

14:00

ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

08:45 09:15

ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ)

· Αποβίβαση των μαθητών στην παραλία του Όρμου Κορθίου

· Χωρισμός σε ομάδες

09:15-11:30

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ

· Οι μαθητές ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους, προσανατολίζονται με τη βοήθεια του χάρτη και εντοπίζουν με εμπειρικό τρόπο τη διεύθυνση του ανέμου.

· Παρατηρούν και καταγράφουν χαρακτηριστικά του πεδίου , εν προκειμένω, της παραλίας .

· Παρατηρούν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στην ακτή, τα είδη βλάστησης που υπάρχουν, διακρίνουν τις αμμοθίνες και μαθαίνουν γι’αυτό το μοναδικό οικοσύστημα, κ.ά.

· Περπατούν στην παραλία, καταγράφουν τα είδη και τις ποσότητες των σκουπιδιών που τυχόν εντοπίζουν και μαθαίνουν για το χρόνο που χρειάζεται για να διασπαστούν.

· Όλες οι ομάδες μετέχουν σε δραστηριότητες – παιδαγωγικά παιχνίδια με βάση τα ερεθίσματα που έχουν δεχθεί από το πεδίο.

11:30-12:00

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ Κ.Π.Ε. ΚΟΡΘΙΟΥ

12.00 -13.45

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

· Δημιουργικές εργασίες με φυσικά και άλλα υλικά

· Παρουσίαση των εργασιών κάθε ομάδας

13.45-14.00

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

· Αξιολόγηση του προγράμματος

· Αναχώρηση

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.