Επιτρέπεται η ανταλλαγή αρχείων και ταινιών

Δικαστική απόφαση-σταθμός για τη χρήση των υπηρεσιών torrent, που επιτρέπουν την ανταλλαγή αρχείων και ταινιών. Το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της ΑΕΠΙ, με την οποία απαιτούσε από τους παρόχους του διαδικτύου να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες torrent.

Αφενός, έκρινε πως το αίτημα της ΑΕΠΙ παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και, αφετέρου, θα υπήρχε μπλοκάρισμα και στην ανταλλαγή νόμιμων αρχείων. Σημαντικό είναι και το σχόλιο της δικαστικής απόφασης ότι τα παραβιαζόμενα πνευματικά δικαιώματα «αφορούν όλο και λιγότερο τους ίδιους τους δημιουργούς και περισσότερο τα συμφέροντα των ίδιων των εταιρειών της πολιτιστικής βιομηχανίας».