Με εξώδικα απαντά ο ΔΟΠΑΠ στον Βασιλόπουλο για την «Αρετούσα»

Στην άμεση προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού γι α την «Αρετούσα», προχωρά ο ΔΟΠΑΠ σε συνέχεια της …άγριας κόντρας (όπως είχαμε γράψει στο irafina.gr) που έχει ξεσπάσει την τελευταία εβδομάδα μεταξύ του Οργανισμού και του Ανδρέα Βασιλόπουλου. Παράλληλα με επιστολή προς τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης προχωρά σε «διευκρινίσεις που αφορούν την 18μηνη συμπόρευση της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ με τον ΔΟΠΑΠ».

Σε αυτές (τις διευκρινίσεις) Ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ κ. Γιώργος Δουβίτσας μιλάει για «παραβιάσεις συμβάσεως, αθετήσεις λεγομένων και εξώδικα προς την εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ».

Διαβάστε αναλυτικά το πλήρες κείμενο του ΔΟΠΑΠ που φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Γιώργου Δουβίτσα.

Παρακαλούμε για την δημοσίευση της παρακάτω ενημέρωσης από τον ΔΟΠΑΠ.

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος

9/2/2015
Δημοτικό αναψυκτήριο ΑΡΕΤΟΥΣΑ
Κατόπιν δημοσιεύσεων στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο, σχετικά με το αναψυκτήριο Αρετούσα και κατόπιν της ομόφωνης απόφασης των μελών του ΔΣ ΔΟΠΑΠ (απόφαση 11 πρωτ. 70, της 6/2/2015), ο ΔΟΠΑΠ ενημερώνει για:
1. Tην άμεση προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού και
2. Το ιστορικό με την εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ προς αποφυγήν κάθε είδους παραπληροφόρησης.

1. Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού
Προκηρύσσεται ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός από τον ΔΟΠΑΠ στις 27/2/2015 για το δημοτικό αναψυκτήριο Αρετούσα (στην Καλλιτεχνούπολη), μετά από την επιχειρηματική παραίτηση (2/2/2015) της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ.

2. Το ιστορικό
Το ιστορικό της 18μηνης συμπόρευσης της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ με τον ΔΟΠΑΠ περιλαμβάνει, παραβιάσεις συμβάσεως, αθετήσεις λεγομένων και εξώδικα προς την εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ.

Α) Ζήτησε από τον ΔΟΠΑΠ χρηματοδότηση. Ο ΔΟΠΑΠ δηλαδή να πληρώσει τις κατασκευές που έκανε η ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ στο αναψυκτήριο Αρετούσα
Τον Οκτώβριο 2014 σε συνάντηση με τον τον κο Ανδρέα Βασιλόπουλο, παρόντος του Δ/ντη του ΔΟΠΑΠ κο Β. Σπαντούρου, στην Αρετούσα, μας ενημερώνει ότι θα προβεί σε αίτημα χρηματοδότησης από τον ΔΟΠΑΠ των κατασκευών που έκανε στον χώρο της Αρετούσας ύψους 29.298Ευρώ ή με συμψηφισμό μισθωμάτων των 2 επόμενων ετών ύψους (930Ε Χ 24 = 22320Ε ) τελικά.
Πράγματι το αίτημα της εν λόγω εταιρείας (διαθέσιμο έγγραφο), συζητήθηκε στο συμβούλιο του ΔΟΠΑΠ στις 27-11-2014 και με την υπ’ Αριθ. Αποφ. 83/27-11-2014, απορρίφθηκε με το σκεπτικό:
‘’ α. Δεν συμψηφίζονται ή αποζημιώνονται μελλούμενα. Ενέχει νομική συνέπεια για το νομικό πρόσωπο,
β. Δεν προκύπτει από κανένα σημείο της ισχύουσας σύμβασης συμψηφισμός ή αποζημίωση με μελλοντικά μισθώματα.
γ. Δεν είναι συμβατή η εκ των υστέρων αλλαγή των όρων του δημοσίου διαγωνισμού έναντι των συμμετεχόντων στον αρχικό διαγωνισμό.
Το ΔΣ ΔΟΠΑΠ συνέστησε δε στον κο Α. Βασιλόπουλο ότι με την λήξη της σύμβασης, ότι αφαιρεθεί θα είναι μετά από συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη του ΔΟΠΑΠ, δεδομένου ότι κατασκευές που έχουν γίνει και έχουν καταστεί συστατικά του κτιρίου 5.2 άρθρο της σύμβασης και Άρθρα 953,954 Αστικού Κώδικα, θα συμφωνηθούν και αξιολογηθούν από μηχανικό του ΔΟΠΑΠ σε χρονική στιγμή λίγο πριν τη χρονική λήξη της συμβάσεως.’’

Β) ..παραβιάζει το Αρθρο 5 παρ 4. της συμβάσεως για κλείσιμο του αναψυκτηρίου 3 ημερών και άνω
Η εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ, τον Ιανουάριο 2015 κλείνει αυθαίρετα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση προς τον ΔΟΠΑΠ, το δημοτικό αναψυκτήριο ΑΡΕΤΟΥΣΑ, 4 ημέρες την εβδομάδα (ΔΕ-ΤΡ-ΤΕ-ΠΕ), με ανάρτηση ανακοίνωσης στην κεντρική είσοδο της Αρετούσας (διαθέσιμη φωτογραφία):
1. Ο ΔΟΠΑΠ μετά από επικοινωνία με την εν λόγω εταιρεία για συμμόρφωση των όρων συνεργασίας, αναγκάζεται τελικά στις 21/1/2015, να το κάνει εγγράφως προς την ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ (διαθέσιμο έγγραφο).
2. Με την έγγραφη πρόσκληση συμμόρφωσης του ΔΟΠΑΠ, η ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ μέσω της AVMap GIS A.E. ανταποκρίνεται την ίδια ημέρα κιόλας με υπόσχεση συμμόρφωσης την 26/1/2015 (διαθέσιμο έγγραφο – email της εταιρείας στις 14:08).
3. 2 ώρες αργότερα της ιδίας ημέρας 21/1/2015, η AVMap GIS A.E. αποστέλλει νέο ενημερωτικό e-mail στον ΔΟΠΑΠ για ακόμη ποιό άμεση συμμόρφωση (διαθέσιμο έγγραφο της εταιρείας στις 16:07).

Τελικά, η δήθεν συμμόρφωση της ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ ήταν ή συνέχιση της παραβίασης των όρων συνεργασίας (3 ημέρες κλειστό το αναψυκτήριο ΔΕ-ΤΡ-ΤΕ), στην οποία προσθέτει την ημέρα Πέμπτη για 1 μόλις ώρα την ημέρα, αλλά χωρίς να αναφέρει προς τους δημότες ποιά ώρα της Πέμπτης θα είναι αυτή. Το ανακοινώνει με νέα ανάρτηση στην κεντρική είσοδο της Αρετούσας (διαθέσιμη φωτογραφία).

..βιωσιμότητα, ζημίες, διευκόλυνση
Ουδέποτε υπήρξε αίτημα απο την ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ προς τον ΔΟΠΑΠ προς λήψη απόφασης απο το ΔΣ ΔΟΠΑΠ, πιθανού κλείσιματος της Αρετούσας ΔΕ-ΤΡ-ΤΕ-ΠΕ, από 1/1/2015 μέχρι 1/5/2015 ή άλλη πρόταση διευκόλυνσης λειτουργίας του αναψυκτηρίου, όπως αυθαίρετα αναφέρεται σε πρόσφατα δημοσιεύματα.

..παράδοξο
Οι λόγοι της επιχειρηματικής παραίτησης που επικαλείται η AVMap GIS A.E (2/2/2015), είναι σε πλήρη αντίθεση με την ίδια εταιρεία AVMap GIS A.E, αφού λίγες ημέρες πριν, στις 21/1/2015, εγγράφως αποδέχεται την άμεση και πλήρη συμμόρφωση των όρων της συμβάσεως (παρ Β’ 2 & 3 ανωτέρω), μετά την λήψη της έγγραφης πρόσκλησης συμμόρφωσης από τον ΔΟΠΑΠ.

Γ) ..η ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ, είναι ασυνεπής και στις οικονομικές υποχρώσεις έναντι του ΔΟΠΑΠ.
1. Αρχής γενομένης τον Ιούλιο 2014 (21/7/2014), αναγκάζεται ο πρ. Δήμαρχος Ρ-Π κος Γεώργιος Χριστόπουλος, με την ιδιότητα του ώς πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ, να αποστείλει εξώδικο στην ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ (με διακριτικό τίτλο relax club) για συμμόρφωση, της από 13/7/2014 οφειλής της δηλ. το 50% ετησίου μισθώματος (5.580Ε) (διαθέσιμο εξώδικο).
2. Και πάλι στις 30/1/2015, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση προς τον ΔΟΠΑΠ η ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ, δεν καταβάλει το οικονομικό τίμημα προς τον ΔΟΠΑΠ, όπως προβλέπεται απο την σύμβαση, οπότε προέβει ο ΔΟΠΑΠ σε νέο εξώδικο προς την ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ για το ίδιο λόγο πλέον άλλων λόγων (διαθέσιμο έγγραφο-εξώδικο).

Δ) ..τι παρέλαβε 18 μήνες πριν, η ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ
1. Ένα αναψυκτήριο καθόλα λειτουργικό και με πλήρη εξοπλισμό
2. Φήμη και πελατεία. Μέχρι την στιγμή που παρελήφθη από την ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ, η Αρετούσα ήταν σε λειτουργία επί σειρά ετών τόσο ώς αναψυκτήριο αλλά και ως χώρος πολλών κοινωνικών εκδηλώσεων. Στόχος της μίσθωσης, που δεν επετεύχθη, ήταν η προώθηση επισκεψιμότητας των κατοίκων της Καλλιτεχνούπολης αλλά και ευρύτερα, μέσα στα πλαίσια λειτουργίας ενός δημοτικού χώρου.

Το ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠ, ως απολύτως ελεγχόμενος φορέας Δημοσίου Δικαίου δεν μπορεί να αλλάξει νόμιμες υπογραμμένες και εγκεκριμένες συμβάσεις υπέρ Δημοσίου και να προχωρήσει σε παρατυπίες.

* Στην διάθεση οποιουδήποτε όλα τα παραπάνω έγγραφα και φωτογραφίες προς δημοσιοποίηση

Με τιμή

Ραφήνα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Γεώργιος Δουβίτσας

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.