Νέος Κανονισμός της ΕΕΤΤ για τη διαχείριση και εκχώρηση ονομάτων χώρου (domain names)

Η ΕΕΤΤ προχώρησε πρόσφατα στην έκδοση νέου Κανονισμού για τη διαχείριση και εκχώρηση ονομάτων χώρου (domain names) με κατάληξη .gr.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της EETT:

Οι νέες ρυθμίσεις της ΕΕΤΤ ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και των πολιτών που διαθέτουν ή αποκτούν όνομα χώρου, αυξάνουν τις επιλογές με την προσθήκη περίπου 8.000 νέων ονομάτων χώρου και παρέχουν επιπρόσθετη προστασία από κακόβουλες πρακτικές.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό της ΕΕΤΤ:

  • Δίνεται η δυνατότητα απόκτησης ονομάτων χώρου με 2 χαρακτήρες, όπως για παράδειγμα aa.gr και aa.com.gr.
  • Ενισχύεται η ασφάλεια, καθώς αλλαγές σε στοιχεία που διασφαλίζουν την καλή λειτουργία του ονόματος χώρου πραγματοποιούνται πλέον αποκλειστικά από τον κάτοχο και όχι από τον καταχωρητή.
  • Για τα ονόματα χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες, διαφοροποιείται πλέον ο χαρακτήρας [ς] από τον αλφαριθμητικό ελληνικό χαρακτήρα [σ].
  • Για τη βέλτιστη λειτουργία του μητρώου ονομάτων χώρου, επιβάλλεται στους καταχωρητές η υποχρεωτική τήρηση του ορίου των 400 δηλώσεων καταχώρησης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Ο Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ σταδιακά εντός των επόμενων 8 μηνών. Ειδικότερα, η εκχώρηση ονομάτων χώρου με 2 χαρακτήρες θα ισχύει από τις 4 Μαΐου 2015 και ώρα 10:00 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΤΤ, κατά την απόκτηση ονόματος χώρου με κατάληξη .gr, προσφέρει ήδη υπηρεσίες για:

  • Επίλυση διαφορών σε περιπτώσεις διεκδίκησης ονόματος χώρου όπως π.χ., κατοχή εμπορικού σήματος.
  • Διατήρηση της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης ακόμα και σε περίπτωση αλλαγής της εταιρίας παροχής υπηρεσιών Internet.
  • Απόκτηση ονόματος χώρου και με ελληνικούς χαρακτήρες όπως π.χ., «τοονομαμου.gr».
Διαβάστε επίσης