Πρόσκληση σε συνεδρίαση στον Δήμο Ραφήνας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημήτρης Μισοκοίλης καλεί τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση, τον Δήμαρχο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για το κάτωθι θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης «Μελέτη επισήμανσης των προς οριοθέτηση οικισμών Δήμου Ραφήνας-Πικερμιου των στερουμένων νόμιμης έγκρισης και δημιουργία χωριστών φάκελων τεκμηρίωσης κάθε οικισμού για την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.3889/2010 και υποστηρικτικές ενέργειες».

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκκίνηση διαδικασιών έργων προς δημοπράτηση.

3. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015, με ένταξη απαραίτητων μελετών.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Κανονισμού Καθαριότητος.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πίνακα καθορισμού προστίμων του Κανονισμού Καθαριότητος.

6. Λήψη απόφασης περί απένταξης παλαιών και ένταξης νέων έργων στη Σ.Α.Τ.Α.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 21/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2015.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύστασης παγίας προκαταβολής στις Δημοτικές Ενότητες Ραφήνας και Πικερμίου με το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) εκάστη.

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υπερωριών προσωπικού Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για το έτος 2015.

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων.

11. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων (εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, απαλλοτρίωση & σύσταση δουλείας, λοιπές παρεμβάσεις στην ιδιοκτησία, εκποίηση – εκμίσθωση κινητών πραγμάτων) (άρθρα 186,190,191,212,213, Ν.3463/06).

12. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών και συγκρότησης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (αρ. 32 Ν.1080/80) και συγκρότησής της».

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ορισμού μελών επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων άνευ αξίας (άρθρο 199 Ν.3463/06).

14. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλο για στέγαση σχολικών μονάδων καθώς και της σχετικής επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση σχολικής μονάδας του Λυκείου Πικερμίου.

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αρ. 7/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί «Έκθεσης κατάστασης εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. «Φίλιππος Καβουνίδης» Δ’ τρίμηνο 2014.

16. Λήψη απόφασης περί κλαδέματος δέντρου σε περιοχή εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.