31 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Αν. Αττικής – Από τον Μαραθώνα έως το Λαύριο

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 31 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις αφορούν την πρόσληψη ΔΕ φυλακτικού προσωπικού και ΥΕ βοηθητικού προσωπικού – καθαριότητας για χρονικό διάστημα διάρκειας επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 03.04.2021 – 12.04.2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου log.efaanat@culture.gr.

Δείτε ακόμα:  Θαλάσσια ρύπανση στο Λαύριο

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 ΕΔΩ