Αυτή είναι η πλατφόρμα για τα voucher 200 ευρώ για laptop και tablet

Η πλατφόρμα για τα voucher 200 ευρώ για λάπτοπ και τάμπλετ ανοίγει στις 5 Απριλίου για τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μετά από μεγάλες καθυστερήσεις στις 5 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα voucher 200 ευρώ σε μαθητές και φοιτητές. Η πλατφόρμα θα υποδεχθεί τις αιτήσεις των δικαιούχων σε δύο φάσεις.

Α’ ΚΥΚΛΟΣ:

Στην Ηλεκτρονική Αίτηση επισυνάπτονται δικαιολογητικά ΜΟΝΟ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για την επιβεβαίωση της Φοίτησης στην Κατηγορία δομής «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»: Επειδή δεν είναι προς το παρόν δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση, ο Αιτών θα προσκομίζει και θα επισυνάπτει (σκαναρισμένη εικόνα ή αρχείο pdf) Βεβαίωση Φοίτησης ή εναλλακτικά Βεβαίωση Εγγραφής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Περιπτώσεις Επανεξέτασης: Στις περιπτώσεις επανεξέτασης προσκομίζεται και επισυνάπτεται (σκαναρισμένη εικόνα ή αρχείο pdf) το έγγραφο που κατά περίπτωση τεκμηριώνει τον ισχυρισμό του Αιτούνται.

Β’ ΚΥΚΛΟΣ:

Με ανακοίνωση της ΚτΠ Μ.Α.Ε., θα δημοσιοποιηθεί λίστα με τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπου απαιτείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο Αιτών/Αιτούσα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει, ιδιαίτερα δε για:

τα δηλωθέντα μέλη της οικογένειας,

τυχόν περιπτώσεις επιμέλειας,

Δείτε ακόμα:  «Οικολογικό» χαράτσι - Νέος φόρος 8 λεπτά στις πλαστικές συσκευασίες από 1η Ιουνίου

καθώς και το καθεστώς φοίτησης των τέκνων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ενότητας.

Η υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986. Οποιαδήποτε ψευδή αναφορά επισείει, πέραν των οικονομικών επιπτώσεων, και τις ανάλογες ποινικές κυρώσεις.Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ελέγχονται και κρίνονται, όπου είναι εφικτό, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Όπου η διασταύρωση δεν είναι δυνατή ή δεν υπάρχει μητρώο που να καλύπτει τον έλεγχο συγκεκριμένου κριτηρίου για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, ο έλεγχος μπορεί να γίνεται με συνδυασμό υπεύθυνης δήλωσης του Αιτούντα και προσκόμισης των κατά περίπτωση ζητούμενων δικαιολογητικών.

Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις

Ο έλεγχος των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δικαιούχων θα γίνεται κατά βάση μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με τα ακόλουθα μητρώα τρίτων υπηρεσιών και φορέων της δημόσιας διοίκησης. Συγκεκριμένα:

Ταυτοποίηση Αιτούντα μέσω υπηρεσίας αυθεντικοποίησης χρηστών (ΓΓΠΣ, Προσωπικοί Κωδικοί Taxisnet).

Ο Αιτών/Αιτούσα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Διασταύρωση Αιτούντα με εγκεκριμένους δικαιούχους επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020.

Αφορά όλους τους δικαιούχους του Α κύκλου

Αναφορικά με τον Α κύκλο, ο Αιτών/Αιτούσα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι μέλος (δικαιούχος ή σύζυγος) εγκεκριμένης αίτησης επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ του 2020.

Δείτε ακόμα:  Έμαθε πως είναι παντρεμένη δύο χρόνια… χωρίς να το γνωρίζει!

Επιβεβαιώνεται η συνολική σύνθεση της οικογένειας (γονείς και εξαρτώμενα μέλη) καθώς και η εισοδηματική κατηγορία.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας 1 και 2 κρίνονται αποκλειστικά με βάση την εγκεκριμένη αίτηση (ηλεκτρονικά).

Επιβεβαίωση ΑΜΚΑ και βασικών στοιχείων Αιτούντα και μελών της Οικογένειας.

Όλα τα μέλη που θα δηλωθούν στην αίτηση θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά ΑΜΚΑ.

Θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης κλπ.) που τηρούνται στο μητρώο ΑΜΚΑ. Για την ακρίβεια των στοιχείων του μητρώου ΑΜΚΑ, υπεύθυνος είναι ο Αιτών/Αιτούσα που μπορεί να προβεί σε διορθώσεις/επικαιροποίηση μέσω ΚΕΠ, πριν την υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης.

Επιβεβαίωση σύνθεσης οικογένειας:

Για τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο εθνικό δημοτολόγιο, θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των οικογενειακών μερίδων του δημοτολογίου.

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο έλεγχος δε θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονική διασταύρωση.

Επιβεβαίωση εισοδηματικής κατηγορίας:

Ο Αιτών/Αιτούσα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019/υποβολή 2020 (να είναι ΥΠΟΧΡΕΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΣ της δήλωσης).

Η εισοδηματική κατηγορία της οικογένειας αξιολογείται και κρίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης με τα στοιχεία φορολογικών δηλώσεων που τηρεί η ΑΑΔΕ.

Δείτε ακόμα:  Voucher 200 ευρώ: Η ημερομηνία λήξης του κουπονιού - Οι δικαιούχοι

Επιβεβαίωση της φοίτησης:

Η επιβεβαίωση της φοίτησης των τέκνων που φοιτούν σε δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Ο Αιτών/Αιτούσα είναι υπεύθυνος να ενημερώσει, εφόσον απαιτείται, τα στοιχεία των τέκνων του σε συνεργασία με τη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν, πριν την υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης.

Η επιβεβαίωση της φοίτησης των τέκνων που φοιτούν σε ΑΕΙ στην Ελλάδα, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Οι φοιτητές ΑΕΙ είναι υπεύθυνοι να ενημερώσουν, εφόσον απαιτείται, τα στοιχεία τους σε συνεργασία με τη γραμματεία της σχολής στην οποία φοιτούν, πριν την υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης από το Γονέα / Επίτροπο.

Η επιβεβαίωση της φοίτησης των τέκνων που φοιτούν σε Δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Οι σπουδαστές είναι υπεύθυνοι να ενημερώσουν, εφόσον απαιτείται, τα στοιχεία τους σε συνεργασία με το ΙΕΚ στο οποίο φοιτούν, πριν την υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης από το Γονέα / Επίτροπο.

Εδώ η πλατφόρμα

iEidiseis.gr