Αυτός είναι ο νέος Αντιδήμαρχος του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Ποια είναι τα καθήκοντα του

Προσθήκη αμισθί αντιδημάρχου στο Δήμο Σ-Α Νέος Αντιδήμαρχος ο κ. Διονύσης Φράγκος.

Νέος Αντιδήμαρχος ορίστηκε ο Διονύσης Φράγκος στον οποίο μεταβιβάστηκαν τα καθήκοντα για την επίβλεψη, τον σχεδιασμό και το συντονισμό των τεχνικών έργων καθώς επίσης και τη συντήρηση και το συντονισμό έργων ηλεκτροφωτισμού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της δημοτικής ενότητας Σπάτων.

Βαγγέλη Μπουρνούς εσύ εσύ μας οδηγείς!!!!

Δημήτρης Πνευματικάτος