Αλλαγή στα τμήματα Υποδομών της Τριγλίας Ραφήνας

Η Επιτροπή Υποδομών του Α.Ο. Τριγλίας Ραφήνας μετά το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων και με γνώμονα την σωστή προετοιμασία των τμημάτων Υποδομών εν όψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς, διαμορφώνει τα τμήματα υποδομών και τις προπονήσεις τους ως εξής:

Κ-18 (Ηλικίες 2002-2003)

Δευτέρα 19.30-21.00 Νταού

Τρίτη 21.00-22.30 Νταού

Τετάρτη 15.30-17.00 Διώνη

Πέμπτη 21.00-22.30 Νταού

Κ-16 (Ηλικίες 2004-2005)

Τρίτη 18.00-19.30 Νταού

Πέμπτη 19.30-21.00 Νταού

Παρασκευή 21.00-22.30 Νταού

Κ-14 (Ηλικίες 2006-2007)

Δευτέρα 18.30-19.30 Νταού

Τετάρτη 18.30-19.30 Νταού

Πέμπτη 18.00-19.30 Νταού

Κ-12 (Ηλικίες 2008-2009)

Τρίτη 18.00-19.30 Νταού

Πέμπτη 18.00-19.15 Νταού

Παρασκευή 18.30-20.00 Νταού

Κ-10 (Ηλικίες 2010-2011)

Τρίτη 18.00-19.00 5Χ5 Ανάληψης

Πέμπτη 18.00-19.00 Νταού

Παρασκευή 18.00-19.00 Νταού

Κ-8 (Ηλικίες 2012-2013-2014)

Τρίτη 17.00-18.00 5Χ5 Ανάληψης

Πέμπτη 17.00-18.00 5Χ5 Ανάληψης

Παρασκευή 19.00-20.00 5Χ5 Ανάληψης

Α.Ο. Τριγλίας Ραφήνας

Επιτροπή Υποδομών