Ανακοίνωση της Georgios Kappos All About Entertainment

Η εταιρεία GK All About Entertainment με έντονο το συναίσθημα της ευθύνης -ατομικής & κοινωνικής- αισθάνεται βαθιά την υποχρέωση προστασίας τόσο των υπαλλήλων και των οικογενειών τους, όσο και του ευρύτερου κοινού.

Για το λόγο αυτό αφενός προχώρησε σε προληπτική απολύμανση του χώρου στον οποίο βρίσκονται όλα τα εμπορεύματά της, αφετέρου τροποποιεί τον τρόπο λειτουργίας της, δίνοντας προτεραιότητα σε αναγκαίες κυρίως εργασίες.

Είμαστε όλοι δίπλα σας σε αυτές τις δύσκολες ώρες και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να εξυπηρετούμε όπου αυτό είναι εφικτό.

Georgios Kappos All About Entertainment