Αγγλικά και Γαλλικά

Καθηγήτρια με πολυετή εμπειρία, πρώην φοντιστηριούχος για περίοδο 20 ετών, παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών & Γαλλικών. Αναλαμβάνω όλα τα επίπεδα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε μαθητή.

Εγγυώμαι ευχάριστο μάθημα με σίγουρο αποτέλεσμα.

Τιμές λογικές.

Για περισσότερες πληροφορίες: 697 4392702

Ώρες: 9:00 – 13:00