Καλή Playschoolική χρονιά!

Ολοκληρώνοντας την τρίτη εβδομάδα λειτουργίας, για την σχολική χρονιά 2019 - 2020 έχουμε καλωσορίσει νέους φίλους,…