Δ. Μαραθώνα: Ενημέρωση λειτουργίας δημοτικών Υπηρεσιών την Πέμπτη (27/1)

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΔ5Ψ46ΜΤΛ6-9ΚΥ), σύμφωνα με την οποία για την Πέμπτη 27.01.2022, οι δημόσιες υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες αιχμής (οι αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες), συνίσταται να λειτουργούν με τηλεργασία.

Όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως, οι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.

Δείτε ακόμα:  Αποκλειστικό! Ξεκίνησαν στη Ραφήνα οι γεωτρήσεις για την οριστική χάραξη της Αττικής Οδού & του Προαστιακού! (φωτό)

Σε περίπτωση που η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι δυνατή λόγω των φύσης των ασκούμενων καθηκόντων καθώς επίσης και η προσέλευση των υπαλλήλων στην έδρα της Υπηρεσίας τους είναι αντικειμενικά αδύνατη λόγω των συνεπειών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η απουσία των εν λόγω υπαλλήλων θα είναι δικαιολογημένη για λόγους ανωτέρας βίας.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος Μαραθώνος ενημερώνει ως εξής:

Αιτήματα για βεβαιώσεις μη προσέλευσης στην αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά με αποστολή αίτησης στο info@marathon.gr (με ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητα ή διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση εργασίας και τηλέφωνο επικοινωνίας του ενδιαφερομένου).

Δείτε ακόμα:  Μαραθώνας: Δωρεάν υποτροφίες ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης σε άνεργους δημότες από την Action Club Hellas

Για προκαθορισμένα ραντεβού με δημοτικές υπηρεσίες, παρακαλούμε επικοινωνείτε με την αντίστοιχη υπηρεσία για επιβεβαίωση ή επαναπρογραμματισμό του ραντεβού.

Για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση ή εργασία επικοινωνείτε με την αρμόδια υπηρεσία για επιβεβαίωση της δυνατότητας εξυπηρέτησής σας.

Τα ΚΕΠ του Δήμου Μαραθώνος, σε Μαραθώνα και Νέα Μάκρη θα λειτουργήσουν, μετά τις 10:00.

Παρακαλούμε για την ασφάλεια όλων να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Οι υπηρεσίες αιχμής δίνουν προτεραιότητα στις περιπτώσεις που υπάρχει άμεση ανάγκη και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου μας.