Δασικοί χάρτες: Ήρθε η ώρα για το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας – Τι ισχύει για Ραφήνα, Αρτέμιδα και Νέα Μάκρη

Στη μάχη των αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών εισέρχονται και οι τελευταίες περιοχές της Αττικής, εν αναμονή των νομοθετικών παρεμβάσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων που έχουν ανακύψει.

Την Παρασκευή αναρτήθηκε ο χάρτης Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με τον οποίο ολοκληρώνεται η ανάρτηση των αναθεωρημένων δασικών χαρτών στον νομό. Είχε προηγηθεί στα μέσα Απριλίου ο χάρτης των Δήμων / Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Κωνσταντίνου, Αρτέμιδας, Πολυδενδρίου, Νέας Mάκρης, Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, μπορεί να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 105 ημερών (125 ημέρες για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό). Μία προθεσμία που λογικά θα παραταθεί έως το τέλος του έτους, όπως έχει προαναγγείλει η ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Παράταση στον «αέρα»

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτηση των αναμορφωμένων δασικών χαρτών σε πολλές περιοχές της χώρας, το υπουργείο αποφάσισε παράταση έξι μηνών για την υποβολή αντιρρήσεων από τους πολίτες επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών και μείωση του τέλους άσκησης αντιρρήσεων κατά 50%. Μία παράταση, που ακόμα πάντως δεν έχει θεσμοθετηθεί, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έχει καταθέσει τη σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Θεωρείται, βέβαια, δεδομένο ότι θα το κάνει, αφού, πέρα από τη διευκόλυνση των πολιτών, με την παράταση της υποβολής αντιρρήσεων μέχρι το τέλος του έτους δίνει τον απαιτούμενο χρόνο και στις αρμόδιες υπηρεσίες του για εσωτερικές και οριζόντιες διορθώσεις του θεματικού περιεχομένου των δασικών χαρτών (εκχερσωμένες εκτάσεις, δασωμένοι αγροί, ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.λπ.)

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Εμφανίστηκε έξω από σπίτι στον Αγ Χαράλαμπο - Μήπως την ψάχνει κάποιος;

Δήμος Μαρκοπούλου

Προς το παρόν οι κάτοικοι του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής μπορούν να ελέγξουν το περιεχόμενο του αναμορφωμένου δασικού χάρτη της περιοχής τους στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του ΝΠ∆∆ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx).

Περιλαμβάνει συνολική έκταση 66.212 στρεμμάτων, ενώ τα όρια κάλυψης των δασικών χαρτών εκτείνονται και σε περιοχές πέραν των διοικητικών ορίων του δήμου, καλύπτοντας περιοχές / τμήματα άλλων διοικητικών διαιρέσεων.

Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης (έτους 1945), που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.

Οι άλλοι δήμοι

Το ίδιο ισχύει για τους κατοίκους των Δήμων/ Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Κωνσταντίνου, Αρτέμιδας, Πολυδενδρίου, Νέας Μάκρης και Ραφήνας. Ο χάρτης έχει συνολική έκταση 32.323 στρεμμάτων.

Όπως σημειώνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στους αναρτημένους δασικούς χάρτες απεικονίζονται με μαύρο χρώμα οι περιοχές που εξαιρέθηκαν της θεώρησής του, για τις οποίες δεν είναι δυνατή η υποβολή αντιρρήσεων. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στον χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες πριν από την υποβολή των αντιρρήσεων

Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Δείτε ακόμα:  Πικέρμι: Εθελοντική Αιμοδοσία σήμερα στον Ι.Ν Αγίας Φιλοθέης Διώνης

Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στον δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση μπορούν να υποβάλουν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο του Κτηματολογίου. Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών τού πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της. Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης. Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.

Ατελώς

∆εν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές:

που έχουν συμπεριληφθεί στον δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του ν. 4280/2014,

που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες,

Δείτε ακόμα:  Πικέρμι: Διακοπή υδροδότησης την Τρίτη στο Ντράφι - Δείτε σε ποιες οδούς

που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες,

για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες,

κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979.

Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄ και γ΄ με την αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α΄) ή της υπηρεσίας εποικισμού (περ. β΄ ή γ΄) αντίστοιχα. Για την περίπτωση δ΄ υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση ε΄ υποβάλλεται αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης, εκκρεμούσας πράξης ή αντίρρησης στις επιτροπές του άρθρου 10 της διαδικασίας του άρθρου 14 του ν. 998/1979.

Για την υποβολή αντίρρησης που εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι ενδιαφερόμενοι εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων οφείλουν να αποστείλουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, σε ψηφιακή μορφή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της ατελούς αντίρρησης, παραθέτοντας τους λόγους της ατέλειας και επιπλέον σε ψηφιακή μορφή το πολύγωνο/γεωτεμάχιο της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή.

Από τον Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

newsbreak.gr