ΔΕΔΔΗΕ: Πότε θα αποζημιώνει για ζημιές μετά από διακοπές ρεύματος

Αλλαγές, μεταξύ αυτών και στις αποζημιώσεις για ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές λόγω τυχαίων διακοπών ρεύματος, προβλέπονται στις εγγυημένες υπηρεσίες που θα παρέχει από 1ης Ιουλίου ο ΔΕΔΔΗΕ στους καταναλωτές.

Μάλιστα, οι πολίτες θα δικαιούνται 600 ευρώ για… περιπτώσεις στις οποίες καταστράφηκαν οι ηλεκτρικές τους συσκευές ενώ για αθέτηση προθεσμιών η… ποινή θα ανέρχεται περί τα 80 ευρώ.
Πρόκειται συγκεκριμένα για 17 εγγυημένες υπηρεσίες, οι οποίες συνοδεύονται, στην περίπτωση της εκπρόθεσμης παροχής τους, με την υποχρέωση του Διαχειριστή να αποζημιώνει τους πελάτες του και οι οποίες πήραν το πράσινο φως από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Συγκεκριμένα, κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Εξυπηρέτηση νέων συνδέσεων

Τεχνικές υπηρεσίες σε υφιστάμενους καταναλωτές

Μετρητές

Ποιότητα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών

«Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης για τη δεύτερη περίοδο εφαρμογής του προγράμματος “Εγγυημένες Υπηρεσίες του Διαχειριστή Δικτύου”, και έχοντας ως βασικό στόχο την ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών του Διαχειριστή και τη δίκαιη αποζημίωση των καταναλωτών σε περίπτωση προβλημάτων στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποφάσισε την έγκριση επικαιροποιημένου σχετικού προγράμματος εγγυημένων υπηρεσιών» σημειώνεται χαρακτηριστικά στη σχετική απόφαση.

Τα κυριότερα σημεία της απόφασης της Αρχής είναι:

1. Αυξάνεται η καταβαλλόμενη ρήτρα αποζημίωσης από τον Διαχειριστή προς τους πελάτες χαμηλής τάσης στα 20 ευρώ και προς τους πελάτες μέσης τάσης στα 40 ευρώ, σε περίπτωση προβλημάτων στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, από το ποσό των 15 ευρώ που προβλεπόταν στο προηγούμενο πρόγραμμα.

2. Προβλέπεται κλιμάκωση του καταβαλλόμενου ποσού αποζημίωσης των καταναλωτών από τον Διαχειριστή (έως και 4πλάσιο του βασικού) σε περίπτωση σημαντικής υπέρβασης του εγγυημένου χρόνου εξυπηρέτησης για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης νέων συνδέσεων, αποκατάστασης διακοπών τροφοδότησης, διερεύνησης αναφορών σε σχέση με την ποιότητα τάσης και επανασύνδεσης μετά από απενεργοποίηση λόγω χρέους ή κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Για την υπέρβαση των χρόνων εξυπηρέτησης στις προαναφερόμενες υπηρεσίες, η αποζημίωση π.χ. για πελάτες χαμηλής τάσης μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 80 ευρώ και για εκείνους της μέσης τάσης στα 160 ευρώ.

Παράλληλα, αν ξεπεράσει τις 12 ώρες η αποκατάσταση τροφοδότησης καταναλωτή μέσης τάσης μετά από διακοπή λόγω βλάβης δικτύου ή προγραμματισμένων εργασιών, τότε η βασική ρήτρα αποζημίωσης είναι τα 150 ευρώ.

3. Προστίθενται νέες εγγυημένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την κατασκευή νέων συνδέσεων, με μεγάλη επέκταση δικτύου και με την αντικατάσταση απλού μετρητή με μετρητή πολλαπλού τιμολογίου (νυχτερινό) ή ηλεκτρονικό μετρητή. Επαναφέρεται η εγγυημένη υπηρεσία για την τήρηση συμφωνημένης συνάντησης για εργασίες σε ακίνητα πελατών.

Επιπλέον καθορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προγράμματος, καθώς επίσης και συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις εκθέσεις αποτελεσμάτων και την υποβολή στοιχείων στην Αρχή.

Ηλεκτρικές συσκευές

Αναφορικά με τη διαδικασία που έχει καθιερωθεί από το 2011, βάσει της οποίας ο Διαχειριστής Δικτύου χορηγεί χρηματική αποζημίωση σε καταναλωτές των οποίων οι ηλεκτρικές συσκευές έχουν υποστεί βλάβη εξαιτίας τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού του δικτύου, με την απόφαση αναθεωρούνται τα ακόλουθα:

● Αυξάνεται το μέγιστο ύψος της αποζημίωσης και ορίζεται στο ποσό των 600 ευρώ, ανεξαρτήτως τύπου παροχής (από 300 ευρώ για μονοφασική και 400 ευρώ για τριφασική παροχή που ισχύουν σήμερα).

● Το χρονικό όριο για την υποβολή σχετικών αιτημάτων αποζημίωσης από τους καταναλωτές στον Διαχειριστή ορίζεται σε 10 εργάσιμες ημέρες από το συμβάν (αντί 4 εργάσιμων ημερών που είναι σήμερα).

Η ΡΑΕ θεωρεί την αναθεώρηση αυτή αναγκαία, προκειμένου η συγκεκριμένη διαδικασία να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες (αυξημένο κόστος βλαβών που προκαλούνται σε πιο σύγχρονο εξοπλισμό, αναγκαίος χρόνος για εντοπισμό του προβλήματος, επισκευή ή εκτίμηση της οικονομικής ζημίας).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χάρτης υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου και ήδη η απόφαση της ΡΑΕ έχει σταλεί προς δημοσίευση στο ΦΕΚ.

eleftherostypos.gr