Διαγωνισμός για Βιολογικό και αποχέτευση σε Ραφήνα, Πικέρμι, Σπάτα και Αρτέμιδα – Ποια έργα θα εκτελεστούν


Στη δημιουργία Βιολογικού Καθαρισμού που θα καλύπτει τις περιοχές της Ραφήνας, του Πικερμίου, των Σπάτων και της Αρτέμιδας προχωρά η ΕΥΔΑΠ, με στόχο να ολοκληρωθεί η επένδυση και η δημιουργία δικτύου αποχέτευσης σε αυτό το τμήμα της Ανατολικής Αττικής. Το έργο έχει κόστος με ΦΠΑ 110 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 88,77 εκατ. ευρώ) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρόκειται για έργο που έρχεται να συμπληρώσει άλλους δύο διαγωνισμούς 166 εκατ. ευρώ που τρέχουν στην περιοχή τα δίκτυα αγωγών στις παραπάνω περιοχές. Συνολικά θα επενδυθούν σε αυτούς τους 3 διαγωνισμούς 276 εκατ. ευρώ προκειμένου οι 4 περιοχές να αποκτήσουν σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται τα έργα της παρούσας φάσης των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ. Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, τα έργα του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης εκροών και τα έργα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (Κ.Π.Ε.Ε.), συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος αυτό χώρου.

Δείτε ακόμα:  41 προσλήψεις στον Δήμο Παλλήνης!

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ- δηλαδή ο Βιολογικός) θα κατασκευαστεί στο Δήμος Σπάτων–Αρτέμιδος, στη θέση Πλατύ Χωράφι για το ΚΕΛ και Θέση «Ακρωτήριο Βελάνι» για τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης.

Ο διαγωνισμός για τον Βιολογικό θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου και στις 22 του ίδιου μήνα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών. Το έργο έχει διάρκεια 114 μήνες. Σε αυτό περιλαμβάνεται περίοδος 30 μηνών για την κατασκευή και 84 μήνες (7 έτη) για τη λειτουργία.

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Απάντηση του Δήμου στους τοπικούς συμβούλους Κυριαζή & Πρόγιου για την ίδρυση ΚΤΕΟ στο Πικέρμι

Στους όρους της προκήρυξης περιλαμβάνεται και το δικαίωμα της ΕΥΔΑΠ μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα για 1 έτος (δικαίωμα προαίρεσης). Σε αυτήν την περίπτωση ο προϋπολογισμός προαίρεσης για το 1 έτος προεκτιμάται σε 2.719.036,29 ευρώ.

Ποια έργα θα εκτελεστούν

Στο αντικείμενο της Εργολαβίας περιλαμβάνονται τα εξής:

Α. Η εκπόνηση κάθε είδους μελέτης και υποστηρικτικής εργασίας – έρευνας που είναι αναγκαία για την άρτια κατασκευή των έργων (ΚΕΛ, υποθαλάσσιος αγωγός, ΚΠΕΕ).

Β. Η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, η εγκατάσταση του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών περαίωσης.

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λ. Μαραθώνος!

Γ. Η θέση σε αποδοτική λειτουργία, η δοκιμαστική λειτουργία και οι δοκιμές ολοκλήρωσης του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού

Δ. Η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ στη λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και των έργων διάθεσης

Ε. Η κανονική λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού από τον Ανάδοχο για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, καθώς και η συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών ή ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, με

Δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη.

ypodomes.com