Δήμος Μαρκοπούλου: Ανακοίνωση για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα – Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Σε περίπτωση που έχετε προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε οποιοδήποτε ακίνητο σας, το οποίο ανήκει στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας  και αυτό δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ή διαθέτετε ακίνητο ουδέποτε ηλεκτροδοτούμενο και χρησιμοποιούμενο, παρακαλώ όπως ενημερώσετε την υπηρεσία εσόδων (τμήμα ΤΑΠ) του Δήμου καταθέτοντας την αντίστοιχη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ είτε ηλεκτρονικά στο email [email protected] είτε με κατάθεση της στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου.

Η ανακοίνωση βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 222 του Ν.4555/18, «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο Δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171).

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4604/19, οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου δήλωση ότι, δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η, κατά το ανωτέρω διάστημα, χρησιμοποίησή του. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Πέραν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 18 του Ν.4915/22, δόθηκε παράταση στη δυνατότητα δήλωσης ακινήτων (κτισμάτων και αδόμητων οικοπέδων) για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης αυτών, έως 30/06/2022.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

(Τμήμα ΤΑΠ)

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.