Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος: Διευκρινήσεις για τις καθαρίστριες στα σχολεία

Διευκρινίζεται ότι φέτος η διαδικασία πρόσληψης των σχολικών καθαριστών άλλαξε και αφορά όλους τους Δήμους στη χώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διενεργείται μέσω των οικείων Δήμων, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

Αρχικά καθορίζονται οι θέσεις και οι ανθρωποώρες ανά Δήμο, αφού ληφθεί υπόψη το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου και οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού αυτού.

Παρότι όμως οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού καθαριότητας, σε σύγκριση με πέρυσι, έχουν τουλάχιστον διπλασιαστεί φαίνεται να εμφανίζονται προβλήματα που προφανώς οφείλονται σε άλλους παράγοντες.

Δείτε ακόμα:  Παλλήνη: Ολοκληρώθηκαν τα έργα οδοστρωσίας στην Κάτω Μπαλάνα (φωτό)

Ο Δήμος μας είναι διατεθειμένος, εφόσον υπάρξει η αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση, να αυξήσει το ωράριο εργασίας κυρίως του προσωπικού καθαριότητας μερικής απασχόλησης των σχολείων, μέσω υπερωριών, προκειμένου να υπάρξει η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος