Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος: Προσλήψεις ατόμων για την κάλυψη αναγκών της διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής

Ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριών (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους του Δήμου μέσω των Δημοτικών Ιατρείων» συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μήνες.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε αναλυτικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δείτε ακόμα:  Μπουρνούς για τη δολοφονία στη Ραφήνα: Έχουμε πάρει τα μέτρα της ώστε να μην ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό  (βίντεο)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ4