Δύο νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Μαραθώνα!

Με απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνα Στέργιου Τσίρκα, ορίζονται δύο νέοι Αντιδήμαρχοι

Αναλυτικά:

Ο κ. Μακρής Δημήτρης του Γεωργίου, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας,  ορίζεται ως άμισθος Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες:

α. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων,
β. Τον έλεγχο της εφαρμογής των ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων & συναφών εκτελεστών πράξεων,
γ. Την σύνταξη των πράξεων εφαρμογής,

Ο κ. Μακρής, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Όταν ο κ. Μακρής απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Ο κ. Ζορμπάς Γεώργιος του Σωτηρίου, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας,  ορίζεται ως άμισθος Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες:

Του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. β του ΟΕΥ του
Δήμου.

Ο κ. Ζορμπάς, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Όταν ο κ. Ζορμπάς απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί ο Δήμαρχος Μαραθώνος.

Η θητεία των ανωτέρω θα είναι για ένα έτος.