Δύο χρόνια μετά τη Σιωπηλή Ασθενή…

Δύο χρόνια μετά τη Σιωπηλή Ασθενή… 

Δείτε ακόμα:  Χ. Νικολόπουλος, Ε. Βιτάλη, Γλυκερία, Π. Παπαδοπούλου: για 2 μοναδικές παραστάσεις στο Θέατρο Άλσος