Δύο συνεδριάσεις για την Οικονομική Επιτροπή Ραφήνας – Πικερμίου την Τρίτη & την Τετάρτη

Δύο συνεδριάσεις για την Οικονομική Επιτροπή Ραφήνας – Πικερμίου την Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Απριλίου

Αναλυτικά οι προσκλήσεις και τα θέματα που θα συζητηθούν:

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και από ώρα 11 π.μ. έως 12.30 μ.μ. με ενημέρωση των μελών διά τηλεφώνου, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021.

2. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη λογιστή των εργασιών εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού σχεδίου στο ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠ.

3. Λήψη απόφασης περί α) έγκρισης των άρθρων της υπ’ αριθ. 01/2021 Τεχνικής Μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Προσωπικού, με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας», β) έγκρισης των όρων διακήρυξης για την ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στο κατά το άρθρο 27 Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν.4412/2016, με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας».

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της απευθείας διαπραγμάτευσης άνευ δημοσίευσης του άρθρου 32 ηλεκτρονικής διαδικασίας με αύξοντα αριθμό ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ 106426,1 που αφορά την προμήθεια Οργάνων Παιδικής Χαράς Δημοτικού Πάρκου Αναψυχής (Κολυμβητήριο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου) και κατακύρωσης οριστικού αναδόχου.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού ΙΙ (κατακύρωσης) του έργου «Α’ Παιδικός Σταθμός Πικερμίου».

6. Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Αντιστηρίξεις για ασφάλεια από κατολισθήσεις λόφου 25ης Μαρτίου στο Ντράφι ΔΕ Πικερμίου».

7. Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου του Δημαρχείου Ραφήνας- Πικερμίου».

8. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και από ώρα 11 π.μ. έως 12.30 μ.μ. με ενημέρωση των μελών διά τηλεφώνου, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση εργολαβίας μετατόπισης δικτύων ύδρευσης για τις ανάγκες κατασκευής δικτύου ακαθάρτων.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης φακέλων αντιρρήσεων για κατάθεση στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες για τα δημοτικά ακίνητα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.