Είκοσι προσλήψεις στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/06/2021-16/06/2021

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώσουν την αίτηση µε τα συνηµµένα σε αυτήν δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου kdem@markopoulo.gr.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Μαρκοπούλου και στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Μαρκοπούλου Μεσογαίας (δηλ. από ΠΕΜΠΤΗ 10- 06-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 16-06-2021).

Δείτε ακόμα:  Έγκλημα Γλυκά Νερά: Τραγική ειρωνεία – Το μωρό της Καρολάιν γίνεται σήμερα ενός έτους

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ 

Δείτε το έντυπο αίτησης ΕΔΩ