Εκλογές 2019: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε πριν πάτε στην κάλπη

Οι εκλογές 2019 έχουν φτάσει. Αύριο Κυριακή (26/5) οι πολίτες της χώρας θα επιλέξουν ποιο θα τους εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πριν ο κόσμος πάει να ψηφίσει θα πρέπει να γνωρίζει σε ποιο προεκλογικό κέντρο ανήκει.

Αυτό μπορεί να γίνει με ένα κλικ , μέσω της εφαρμογής «Μάθε πού ψηφίζεις» του υπουργείου Εσωτερικών. Θυμίζουμε ότι οι θα ψηφίσουμε για: Ευρωεκλογές, Περιφερειακές Εκλογές, Δημοτικές Εκλογές, Κοινοτικές Εκλογές.

Οι κάλπες θα ανοίξουν για το κοινό στις 7 το πρωί και η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι και τις 19:00 το απόγευμα από εκεί και μετά καμία ψήφος δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη. Με βάση την εκλογική νομοθεσία η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτοικοι του εξωτερικού, όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους και -μόνο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές- όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα στο οποίο ψηφίζουν.

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας

Για να μπορέσει να ψηφίσει κάποιος θα πρέπει να παραστεί ο ίδιος στο εκλογικό κέντρο που ανήκει. Θα πρέπει να έχει μαζί του ένα από τα παρακάτω έγγραφα: Αστυνομική ταυτότητα, Διαβατήριο, Αδεια οδήγησης,Ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Πόσους σταυρούς βάζω σε ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές

Για τις Ευρωεκλογές οι ψηφοφόροι επιλέγουν το ψηφοδέλτιο με το κόμμα που επιθυμούν να ψηφίσουν και εκφράζουν την προτίμησή τους υπέρ τεσσάρων (4) κατά ανώτατο όριο υποψηφίων του συνδυασμού που θα επιλέξουν.

Για τις Περιφερειακές Εκλογές, με το σταυρό προτίμησης ο ψηφοφόρος εκφράζει την προτίμησή του:

Προς έναν (1) υποψήφιο σύμβουλο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται έως και 3 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Προς έναν (1) ή δύο (2) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 4 έως και 7 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 8 έως και 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) ή τέσσερις (4) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Οι εκλογές 2019 έχουν φτάσει. Αύριο Κυριακή (26/5) οι πολίτες της χώρας θα επιλέξουν ποιο θα τους εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πριν ο κόσμος πάει να ψηφίσει θα πρέπει να γνωρίζει σε ποιο προεκλογικό κέντρο ανήκει. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα κλικ , μέσω της εφαρμογής «Μάθε πού ψηφίζεις» του υπουργείου Εσωτερικών. Θυμίζουμε ότι οι θα ψηφίσουμε για: Ευρωεκλογές,

Περιφερειακές Εκλογές, Δημοτικές Εκλογές, Κοινοτικές Εκλογές.

Οι κάλπες θα ανοίξουν για το κοινό στις 7 το πρωί και η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι και τις 19:00 το απόγευμα από εκεί και μετά καμία ψήφος δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη. Με βάση την εκλογική νομοθεσία η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτοικοι του εξωτερικού, όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους και -μόνο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές- όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα στο οποίο ψηφίζουν.

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας

Για να μπορέσει να ψηφίσει κάποιος θα πρέπει να παραστεί ο ίδιος στο εκλογικό κέντρο που ανήκει. Θα πρέπει να έχει μαζί του ένα από τα παρακάτω έγγραφα: Αστυνομική ταυτότητα, Διαβατήριο, Αδεια οδήγησης,Ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Πόσους σταυρούς βάζω σε ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές

Για τις Ευρωεκλογές οι ψηφοφόροι επιλέγουν το ψηφοδέλτιο με το κόμμα που επιθυμούν να ψηφίσουν και εκφράζουν την προτίμησή τους υπέρ τεσσάρων (4) κατά ανώτατο όριο υποψηφίων του συνδυασμού που θα επιλέξουν.

Για τις Περιφερειακές Εκλογές, με το σταυρό προτίμησης ο ψηφοφόρος εκφράζει την προτίμησή του:

Προς έναν (1) υποψήφιο σύμβουλο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται έως και 3 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Προς έναν (1) ή δύο (2) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 4 έως και 7 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 8 έως και 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) ή τέσσερις (4) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Για τις Δημοτικές Εκλογές, με το σταυρό προτίμησης ο πολίτης εκφράζει την προτίμησή του:

σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια: έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες:

όταν η εκλογική περιφέρεια έχει έως τρεις (3) έδρες: έναν (1) σταυρό προτίμησης

όταν η εκλογική περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις (3) έδρες: έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης και έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από τις λοιπές εκλογικές περιφέρειες του δήμου

Σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων: έως δύο (2) σταυρούς προτίμησης

Σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων: έναν (1) σταυρό προτίμησης