Έκτακτη Συνεδρίαση σήμερα για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνα – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 22/02/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Δείτε ακόμα:  Γλυκά Νερά: Σοκάρει η Ιατροδικαστική έκθεση! Με ένα κομμάτι ύφασμα και τα χέρια του έπνιξε την 20χρονη!

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται

Α) Ότι στις 26/02/21 λήγει η τρέχουσα σύμβαση των ασφαλειών.

Β) Στις 26/2/21 λήγει η προθεσμία υποβολής φακέλου στο Πράσινο Ταμείο.

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και υποβολή φακέλου στο Πράσινο Ταμείο για τις παιδικές χαρές Δήμου Μαραθώνος

Δείτε ακόμα:  Γλυκά Νερά: Αστυνομικός περιγράφει τα πρώτα λεπτά μέσα στο σπίτι - «Στη σοφίτα παγώσαμε»

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος