ΕΥΔΑΠ: Το πρώτο μεγάλο έργο η κατασκευή του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων για τη Ραφήνα, το Πικέρμι, τα Σπάτα & την Αρτέμιδα


Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και κυρίως πιο υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις. Με ταμειακά διαθέσιμα που φθάνουν τα 383,109 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2018 η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ένα από τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά προγράμματα της ελληνικής βιομηχανίας. Θα πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω των 650 εκατ ευρώ μέχρι και το 2022.


Το πρώτο μεγάλο έργο που αναμένεται να δημοπρατηθεί αφορά στην κατασκευή κέντρου επεξεργασίας λυμάτων (ΚΕΛ) και δικτύου αποχέτευσης για τη Ραφήνα, το Πικέρμι, τα Σπάτα και την Αρτέμιδα.

Οι 4 εργολαβίες που συνθέτουν το έργο, έχουν προϋπολογισμό πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν σε μεγάλο ποσοστό από ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, έχει ήδη ορίσει την επιτροπή παρακολούθησης, της προγραμματικής σύμβασης, η οποία αποτελείται από τους:

  1. Ως αναπληρωτή του τακτικού μέλους που είναι ο Δήμαρχος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, τον Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Καλφαντή
  2. Ως μέλος της επιτροπής τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών και Η/Μ έργων, κ. Στέργιο Φάτση με αναπληρωτή τον Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο, κ. Ευάγγελο Κάκκαρη.

Επίσης ΕΥΔΑΠ προγραμματίζει τη δημοπράτηση ΚΕΛ και αποχετευτικού δικτύου και στην περιοχή του Μαραθώνα.

Το έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ και θα καλύπτει τις ανάγκες 54.000 κατοίκων της περιοχής. Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ προβλέπει την κατασκευή ΚΕΛ και στην περιοχή του Σαρωνικού, ωστόσο πρόκειται για εγχείρημα που αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Το έργο με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να καθυστερήσει δεδομένου πως δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι μελέτες. Στη φάση έγκρισης μελετών βρίσκεται το έργο για την κατασκευή ΚΕΛ στον Ωρωπό, προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 26.000 της περιοχής.

Η ρύθμιση των οφειλών από μεγάλους πελάτες

Εντός του 2018 αντιμετωπίστηκαν, ρυθμίστηκαν και επιλύθηκαν χρονίζουσες υποθέσεις των Μεγάλων Πελατών. Για το 2018 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Μεγάλων Πελατών ανήλθαν στα 3,8 εκ ευρώ από τα οποία 925,7 χιλ. ευρώ βρίσκονται σε διακανονισμό. Οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν για το 2018 σε 22,8 εκατ. ευρώ.

Οι Συνολικές εισπράξεις του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης για το 2018 ανήλθαν σε 2,04 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), έναντι 1,89 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένες κατά 7,6% έναντι της περσινής χρονιάς. Εντός του 2018 μπήκε σε λειτουργία το νέο σύστημα εισόδου και παρακολούθησης των διελεύσεων.

Οι πελάτες της ΕΥΔΑΠ

Το πελατολόγιο της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνει περίπου 4.400.000 πελάτες (2.160.000 συνδέσεις περίπου) και παρέχει υπηρεσίες υδροδότησης μέσω των 14.000 χιλιομέτρων δικτύου διανομής νερού και τροφοδοτικών αγωγών. Το δίκτυο αποχέτευσης έχει συνολικό μήκος περί τα 9.500 χιλιόμετρα.

Στη διάρκεια του 2018 η ΕΥΔΑΠ εμφάνισε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 48 εκατ ευρώ από 43,5 εκατ. ευρώ το 2017. Το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 14,9% από 13,3% το 2017. Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμιακές εισροές για τον όμιλο αυξήθηκαν από 68,3 εκατ. ευρώ το 2017 σε 112,3 εκατ. ευρώ το 2018. Βελτίωση παρατηρήθηκε κατά 22 εκατ. στις ταμιακές ροές των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (+5,2 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι – 17,3 εκατ. ευρώ το 2017). Οι Καθαρές Επενδυτικές Ταμιακές ροές για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε εκροή 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ το 2017 υπήρχε εκροή ύψους 3,8 εκατ.