Γέρακας: Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο αναζητεί έμπειρο δραστήριο Δάσκαλο -α

Ιδιωτικό δημοτικό σχολείο στην περιοχή του Γέρακα, αναζητεί έμπειρο και δραστήριο δάσκαλο -α, με άριστη επικοινωνία και οργάνωση, που να έχει δουλέψει ομαδοσυνεργατική και διαθεματική διδασκαλία.

Για πληροφορίες – βιογραφικό: e-mail: dimotiko@al.edu.gr

Διαβάστε επίσης