Η Elbisco ζητά προϊστάμενο αποθήκης Α΄υλών

Η ELBISCO, ένας από τους ισχυρότερους οργανισμούς στο χώρο των τροφίμων με τις γνωστές μάρκες Elite, Allatini, Kris Kris και διακεκριμένος με το αργυρό μετάλλιο από τον οργανισμό του Investors in People, ζητά να προσλάβει στο εργοστάσιο Πικερμίου:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Α΄ΥΛΩΝ

Περιγραφή Θέσης:

Η Οργάνωση, ο προγραμματισμός και ο συντονισμός των εργασιών της αποθήκης ετοίμου προϊόντος, Α & Β υλών και υλικών συσκευασίας με σκοπό αφενός την διατήρηση των αποθεμάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής και αφετέρου τη διασφάλιση της σωστής ασφαλής και έγκαιρης εκτέλεσης των εντολών φόρτωσης
Καθήκοντα:

Ο κατάλληλος υποψήφιος:

Προϋπολογίζει τις ετήσιες και μηνιαίες ανάγκες σε Α & Β’ ύλες και υλικά συσκευασίας καθώς και τις βάρδιες, τα άτομα, τις πιθανές υπερωρίες και τα γενικότερα λειτουργικά έξοδα των αποθηκών
Διαχειρίζεται καθημερινά το προσωπικό των αποθηκών, συντονίζοντας την κατανομή των κατάλληλων ατόμων στις θέσεις εργασίας με βάση τις ανάγκες του προγράμματος παραγωγής και διανομής – φορτώσεων με στόχο την διασφάλιση της ομαλότητας στην ροή των εργασιών
Ελέγχει τις άδειες, τα ρεπό και τις υπερωρίες του προσωπικού και ενημερώνει τον Διευθυντή Εργοστασίου για την τελική έγκριση. Προχωρά σε αλλαγές βάσει των εντολών του Προϊσταμένου του.
Ελέγχει την διαδικασία παραλαβής όλων των υλικών (πρώτες ύλες, βοηθητικά υλικά, καύσιμα, αναλώσιμα, εργαλεία, ανταλλακτικά κ.λπ.) που μπαίνουν στο εργοστάσιο, σύμφωνα με τις διαδικασίες ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και σε συνεννόηση με τους αρμόδιους ποιοτικούς ελεγκτές όποτε το απαιτεί η διαδικασία.
Συμπληρώνει ή /και ελέγχει όλα τα απαραίτητα έντυπα.
Μεριμνά ώστε οι αφιχθείσες και οι ελεγχθείσες παρτίδες υλικών να έχουν την δέουσα σήμανση καθώς και για την κατάλληλη αποθήκευση των υλικών ώστε να αποφεύγονται οι φθορές, οι αλλοιώσεις οι απώλειες και τα λάθη.
Μεριμνά και ελέγχει την χορήγηση των υλικών που χρειάζονται στην παραγωγή, εκδίδοντας τα απαιτούμενα παραστατικά. Αντίστοιχα Μεριμνά και ελέγχει την παραλαβή των ετοίμων από την παραγωγή και την παράδοση στους πελάτες, εκδίδοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Μεριμνά για τα αποθέματα ασφαλείας (Inventory Control System) και για την σωστή διαχείριση του συστήματος FIFO
Εκτελεί απογραφές των αποθηκευμένων υλικών σε τακτά χρονικά διαστήματα ή μετά από εντολή του Διευθυντή του Λογιστηρίου.
Εποπτεύει την Ημερήσια, Μηνιαία & Ετήσια απογραφής της Αποθήκης. Ενημερώνει για τις αποθηκευμένες ποσότητες τη Διεύθυνση του Εργοστασίου και των Logistics
Παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και κάθε άλλη βοήθεια στον Προϊστάμενο του Προγραμματισμού Παραγωγής και στην Διεύθυνση Προμηθειών, που έχουν την ευθύνη του ελέγχου των αποθεμάτων και της τοποθέτησης των παραγγελιών.
Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που του αναθέτει ο προϊστάμενός του (ειδικές αναθέσεις

Απαραίτητα προσόντα και ιδιότητες:

Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ σχετικό με το Εμπόριο, τα Logistics, την Μηχανολογία
Μεταπτυχιακό στα Logistics επιθυμητό
Άριστη γνώση αγγλικών
Άριστες γνώσεις Η/Υ
Εκπαίδευση στα πρότυπα ποιότητας και στην ασφάλεια των τροφίμων
3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αποθήκες ως Υπεύθυνος Αποθηκάριος
Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
Οργανωτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
Ικανότητα διαχείρισης εναλλακτικών σχεδίων δράσης
Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Η εταιρία προσφέρει

Ανταγωνιστικές αποδοχές.
Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση.

Για την αποστολή βιογραφικού πατήστε ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης