Η Mikretti AE ζητά υπάλληλο για πλήρη απασχόληση

H Mikretti AE ζητά νέο για πλήρη απασχόληση, με γνώσεις στον τομέα των πωλήσεων και οργάνωσης αποθήκης και με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Τηλ. επικοινωνίας: 22940 90800

Για βιογραφικά στο email: mikretti@gmail.com