Ηλίας Ψινάκης: Ε.Δ.Ε. για τις υδροκλοπές (video)

Στην κάθαρση του τοπίου που αφορά την παράνομη ύδρευση, στοχεύει η απόφαση του Ηλία Ψινάκη να διεξαχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να προβεί η υπηρεσία στην συλλογή στοιχείων για την διαπίστωση ή μη της τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.


Tα παραπτώματα αυτά έχουν να κάνουν με παράνομες συνδέσεις, μπαϊ-πας στα ρολόγια κ.α, καθώς και για τον προσδιορισμό των υπαλλήλων που ευθύνονται για τις άνομες υδροληψίες, κατόπιν αναφορών των παραπάνω, στο υπηρεσιακό σημείωμα στις 18/12/2017 του υπαλλήλου Μανούση Βασίλειου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών προς τους ανώτερους αρμόδιους φορείς του Δήμου Μαραθώνα.

Δείτε παρακάτω απόσπασμα από το Δ.Σ του δήμου Μαραθώνα που πραγματοποιήθηκε στις 7/12/2017 με τις καταγγελίες του κ. Μανούση, βάση των οποίων κινήθηκαν οι διαδικασίες.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από το περιβάλλον του δημάρχου εντός της εβδομάδος ο ίδιος θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες σε βάθος πενταετίας.

Πηγή: marathonnews.gr

Διαβάστε επίσης