Καλλιτεχνούπολη, ΚΕΠ Υγείας, προϋπολογισμός στο Δημ. Συμβούλιο της Τρίτης


Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Ραφήνας-Πικερμίου (Αραφηνιδών Αλών 12, Ραφήνα), την Τρίτη 22 Οκτωβρίου και ώρα 20.30…

Eίναι τα εξής…

 1. Λήψη απόφασης περί εκλογής εκπροσώπων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Αττικής.
 2. Λήψη απόφασης περί επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 7 Ν. 4623/2019).
 3. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών του Διοικητικού Σ/λίου του Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου».
 4. Λήψη απόφασης περί α) ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και β) προσδιορισμού ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση.
 5. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 245/16 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης μελέτης και τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Καλλιτεχνούπολης Δήμου Ραφήνας –Πικερμίου στο Ο.Τ. 107Α΄ με σκοπό την αλλαγή χρήσης για τη χωροθέτηση και κατασκευή σχολικής μονάδας.
 6. Λήψη απόφασης περί ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας).
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με την αποδοχή χρηματοδοτήσεων και 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, Πράξης της Ο. Ε.
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Στεγανότητα στις σχολικές μονάδες του Δήμου».
 9. Λήψη απόφασης περί ηλεκτροδότησης υδατοδεξαμενής στην περιοχή Περιβολάκια Ραφήνας (Αγ. Τριάδα).
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού και τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων σε οδούς του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
 11. Λήψη απόφασης περί χορήγησης νέας παροχής ισχύος 35 KVA για τη σύνδεση δικτύου χαμηλής τάσης του ακινήτου εντός του κολυμβητηρίου Ραφήνας (Δημοτικό Πάρκο Αναψυχής).

Δείτε ακόμα:  Λαύριο: «Τεχνολογικό χωριό» από την Microsoft!