Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας Πικερμίου, την Τρίτη (5/7) – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθ. 375/39167/2.6.2022 και 380/39456/15.6.2022 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, σε διά περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση (με ψηφοφορία των μελών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας) την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 με ώρα έναρξης στις 19.30 και ώρα λήξης στις 21.00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχετικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, έτους 2022.

2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 183/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αναπλήρωση του εισπράκτορα της ταμειακής υπηρεσίας.

To 1ο θέμα είναι κατεπείγον διότι περιλαμβάνει κωδικούς για την κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας των εργαζομένων ΙΔΟΧ που επαναπροσλαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της από 30/6/2022 προσωρινής διαταγής της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας την 4η/7/2022, για την κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών καθώς και κωδικούς για τη διαδικασία ανάθεσης των εργασιών έκτακτης αποψίλωσης -αποκομιδής και απομάκρυνσης κατεστραμμένης και ξερής βλάστησης και διανοίξεις οδών διαφυγής.

Το 2ο θέμα είναι κατεπείγον λόγω μετάταξης του αναπληρωτή εισπράκτορα της Ταμειακής Υπηρεσίας της έδρας της Κοινότητας Ραφήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.