Και το Κέντρο Υγείας Καλυβίων στη μάχη κατά του κορονοϊού!

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας για την ενδεχόμενη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην κοινότητα, η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας προχώρησε στην εγκατάσταση της ειδικής μονάδας (προκατασκευασμένου οικίσκου τύπου isobox) στον αύλειο χώρο του Κέντρου Υγείας Καλυβίων.

Παράλληλα με αυτό, αναμένεται άμεσα η προμήθεια του ειδικού εξοπλισμού, καθώς και η ενίσχυση – στελέχωση του Κέντρου Υγείας με το κατάλληλο ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες.

Στόχος αυτών των προετοιμασιών είναι να καταστήσουν το Κέντρο Υγείας Καλυβίων σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των πιθανών κρουσμάτων κορονοϊού στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, συμβάλλοντας έτσι στην αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων, στα οποία θα νοσηλεύονται τα πιο σοβαρά περιστατικά.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας που θα καθορίζουν τη συνδρομή του Κέντρου Υγείας Καλυβίων στη μάχη κατά του κορονοϊού.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας. Γι’ αυτό όλοι οι πολίτες θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους και να περιορίσουν τις μετακινήσεις και τις επαφές στις απολύτως απαραίτητες και να λειτουργήσουν συλλογικά και με υπευθυνότητα.