Κλειστός για το κοινό ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου – Μόνο ηλεκτρονικά οι συναλλαγές – διεκπεραιώσεις

Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου για το κοινό

Όλες οι συναλλαγές – διεκπεραιώσεις θα πραγματοποιούνται μόνο  ηλεκτρονικά

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: info@oll.gr
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: adami@oll.gr, vodinas@oll.gr, tsapali@oll.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ: vlahaki@oll.gr, driva@oll.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: dana@oll.gr, zervaki@oll.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: serelis@oll.gr, fitrou@oll.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 22920 27711, 22920 22089