«Λάστιχο» ο διαγωνισμός για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στο Γραμματικό

Το έχει η… μοίρα του διαγωνισμού για την κατασκευή της Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στη ΒΑ Αττική (Γραμματικό) να πηγαίνει από παράταση σε παράταση.

Δεν «στέριωσε» ούτε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής» για τη Δευτέρα 26.07.2021, όταν και είχε οριστεί μετά από μπαράζ παρατάσεων που είχαν προηγηθεί, όπως έχει αναδείξει το insider.

Την Παρασκευή 23 Ιουλίου, λίγες μέρες δηλαδή πριν την εκπνοή χρόνου, ο ΕΔΣΝΑ αποφάσισε να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 20-10-2021, ενώ όρισε ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την Τρίτη 26-10-2021.

Βέβαια, το ορόσημο της 26ης Ιουλίου δεν ήταν το πρώτο που χάθηκε. Το αμέσως προηγούμενο… deadline είχε οριστεί για τα τέλη Ιουνίου, αλλά όπως είχε αναφέρει το insider, η ημερομηνία έτσι κι αλλιώς ήταν στον «αέρα» καθώς εκκρεμούσε απόφαση του ΣτΕ περί συνέχισης ή μη του διαγωνισμού, με συνέπεια ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής να προχωρήσει σε νέο χρονοδιάγραμμα για τον περίφημο διαγωνισμό για την μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Γραμματικό.

Δείτε ακόμα:  Γιάννης Σμέρος: Παραίτηση από τη θέση του Αντιπροέδρου του ΕΔΣΝΑ

Μέχρι πρότινος, δεν ήταν σαφές αν το ΣτΕ έχει αποφανθεί όπως και τι αποφάσισε.

Πάντως, στην απόφαση της Παρασκευής αναφέρεται ότι μέχρι τότε δεν είχε δημοσιευθεί το πλήρες κείμενο των υπ’ αριθ. 122 και 123 / 2021 αποφάσεων της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι στο παρόν χρονικό σημείο δεν είναι σαφές το πλαίσιο βάσει του οποίου θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορά οι υποψήφιοι, εν αναμονή του πλήρους κειμένου των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ παράλληλα μεσολαβεί ο Αύγουστος, χρονικό διάστημα που υπολειτουργούν οι οικονομικοί φορείς. Όπως δε προκύπτει, η εκδίκαση των εκκρεμών ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεων ακύρωσης του ΕΔΣΝΑ έχει οριστεί για τις 5.10.2021.

Βάσει λοιπών αυτών των νομικών αναχωμάτων και της ανάγκης επίτευξης του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού στη διαγωνιστική διαδικασία, ο ΕΔΣΝΑ μετέφερε και πάλι το deadline, αυτή τη φορά για τον προσεχή Οκτώβριο.

Το έργο της κατασκευή της μονάδας απορριμμάτων στο Γραμματικό έχει συνολική αξία κοντά στα 95 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης, αλλιώς πρόκειται για έργο 69,5 εκατ. ευρώ.

Δείτε ακόμα:  Μια βάρκα μέσα σε κάδο απορριμμάτων στα Σπάτα!!! (φωτό)

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόνων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Περιλαμβάνει δε όλες τις αναγκαίες υποδομές. Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 20.000 τόνων ετησίως. Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Τόπος εκτέλεσης είναι η θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα.

Όπως έχει αναδείξει το insider για τον διεθνή διαγωνισμού, κατά της διακήρυξης ασκήθηκαν ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. δύο προδικαστικές προσφυγές από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, δόθηκε παράταση χρόνου, αλλά και νέες διευκρινίσεις επί υποβληθέντων ερωτημάτων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να «τρενάρει» για τα μέσα Ιουνίου.

Δείτε ακόμα:  Συναγερμός στη Ραφήνα για φωτιά σε καμινάδα

Στο μεταξύ, κοινοποιήθηκαν στον ΕΔΣΝΑ αποφάσεις της ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), δυνάμει των οποίων έγιναν δεκτές οι προδικαστικές προσφυγές και ακυρώθηκε η διακήρυξη. Κατά των αποφάσεων αυτών ο ΕΔΣΝΑ άσκησε αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητώντας την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Στις 27.5.2021 εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από την Πρόεδρο του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτό σχετικό αίτημα του ΕΔΣΝΑ και το παρέχεται η δυνατότητα να χορηγήσει διευκρινίσεις επί υποβληθέντων ερωτημάτων.

Στις 7.6.2021 συζητήθηκαν οι αιτήσεις αναστολής του ΕΔΣΝΑ ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ωστόσο, ο ΕΔΣΝΑ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι πλησίαζε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και δεν ήταν βέβαιο αν θα έχει εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, έδωσε νέες παρατάσεις για να φτάσουμε στα τέλη Ιουλίου, ενώ πλέον το χρονοδιάγραμμα «δείχνει» Οκτώβριο.

insider.gr