Μαρκόπουλο: Γνωστή εμπορική εταιρεία ζητά προσωπικό

Γνωστή εμπορική εταιρεία, πρωτοπόρος στο χώρο, ζητά για το Μαρκόπουλο Αττικής

Πικαδόρους Αποθήκης

για τη διεκπεραίωση παραγγελιών, picking κωδικών και γνώση στη χρήση σκάνερ.

Παρέχεται πλήρης πενθήμερη απασχόληση με προοπτικές εξέλιξης.

Αρχικός μισθός 750 ευρώ μηνιαίως.

Τηλ.: 210 9577218, 6986 732965.