Μαρκόπουλο: Συνάντηση Αλλαγιάννη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση των Ολυμπιακών ακινήτων

Σε καλό κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Μαρκοπούλου Κωνσταντίνου Δ. Αλλαγιάννη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) Δημήτρη Πολίτη, τη Δευτέρα 13-2-2023, στα Γραφεία του Ταμείου. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Κατερίνα Σκοπελίτη και ο επί σειρά ετών π. εντεταλμένος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου επί των θεμάτων Ιπποδρόμου και Ιππικού Κέντρου και π. Πρόεδρος του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Γιαννιαπά Γιώργος Σκαφάς.

Στη συζήτηση τέθηκαν προς συζήτηση η ανάπτυξη και η επιτυχής αξιοποίηση των Ολυμπιακών ακινήτων με αποφυγή της απαξίωσης τους, μέσα από τη μέριμνα για συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων με τον Δήμο Μαρκοπούλου ομάδων εργασίας, με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας και επίλυση των προβλημάτων, πριν την οριστική παραχώρηση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στον μελλοντικό μισθωτή.

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης έλαβε την κατανόηση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν του έθεσε τα ακόλουθα θέματα:

Συμμετοχή του Δήμου στα Δ.Σ. του Ιπποδρόμου και του Ολυμπιακού Κέντρου, όπως άλλωστε γινόταν την περίοδο 2004 – 2009.

Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν τα όμβρια του Ιπποδρόμου και του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου.

Να παραμείνει ως κυρίαρχη η αθλητική χρήση, για τη διατήρηση και προώθηση του αθλήματος της Ιππασίας και τη διοργάνωση πανελληνίων και διεθνών Ιππικών διοργανώσεων.

Ισότιμη επιβάρυνση των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο ακίνητο και ιδιαίτερα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ανταποδοτικά τέλη και φόρους προς τον Δήμο Μαρκοπούλου, ανάλογα με εκείνα που καταβάλλουν τα αντίστοιχα καταστήματα και δραστηριότητες που εδρεύουν στο Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη.

Εξασφάλιση παραμονής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις που λειτουργεί σήμερα, χωρίς οικονομικές απαιτήσεις.

Προβολή, ανάδειξη και συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων εντός του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου, με ελεύθερη πρόσβαση στους επισκέπτες.

Διακριτή ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας της τεχνητής λίμνης, του δικτύου ύδρευσης και πυρόσβεσης στην περιοχή του Τριάθλου.

Ορισμός υπευθύνων για συνεργασία, ενημέρωση και επίλυση έκτακτων θεμάτων σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα (ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑ, Δήμο, μισθωτή, Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου, Ιπποδρομίες Α.Ε.).

Δωρεάν διάθεση από τον μισθωτή, κατάλληλων χώρων για την προβολή τοπικών προϊόντων, σε συνεργασία με τον Δήμο

Ενημέρωση του Δήμου για τυχόν πρόταση αλλαγής του ΕΣΟΑΠ, που αφορά γενικότερα την κατασκευή και χωροθέτηση του έργου.

Αποσαφήνιση χαρακτηρισμού του Ιπποδρόμου για να ξεκαθαρίσει το καθεστώς καταβολής και είσπραξης ανταποδοτικών τελών – ΤΑΠ από τον Δήμο.

Διευκρινήσεις και ενημέρωση του Δήμου για τον τελικό σχεδιασμό και τρόπο λειτουργίας του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου, πέραν όσων γενικά αναφέρει το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ).

Αποσαφήνιση αρμοδιότητας συντήρησης και ευθύνης καλής λειτουργίας των οδικών προσβάσεων προς το ακίνητο, σύμφωνα με το αίτημα του Δήμου προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής με αστική συγκοινωνία, που δεν υφίσταται σήμερα, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί με την κυκλοφοριακή φόρτιση υποχρεωτικής χρήσης Ι.Χ., από τους συνολικά 22.100 ημερήσιους επισκέπτες και προσωπικό, σύμφωνα με υπολογισμούς της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 2015.

Συντήρηση και αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού (ΚΕΛ) αντίστοιχη με τις νέες δραστηριότητες, αφού έχει κατασκευαστεί να εξυπηρετεί υγρά αστικά λύματα μόλις 15.000 ατόμων και 2.400 αλόγων.

Μελέτη αποκομιδής και διάθεσης του υπέρμετρου όγκου στερεών απορριμμάτων που προβλέπεται να έχει το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου.

Αντισταθμιστικά της οικιστικής ανάπτυξης λόγω γειτνίασης με την Αθήνα, κατασκευή σχολικών μονάδων, Πολιτιστικού – Πνευματικού Κέντρου και Μουσείου Ίππου με δαπάνες του μισθωτή και της Περιφέρειας Αττικής, με παραχώρηση για το σκοπό αυτό χώρου 50 στρεμμάτων εντός της περιοχής του ακινήτου για 40 χρόνια, όπως συνέβη και με το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου.

Καθορισμός τρόπου έκδοσης αδείας υπαίθριας διαφήμισης, υπολογισμού και είσπραξης των διαφημιστικών τελών κάθε είδους διαφήμισης εντός του χώρου του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3342/2005.

Αποσαφήνιση του πραγματικού μεγέθους της δασικής περιοχής, που βρίσκεται εντός της περιοχής παραχώρησης.

Δυνατότητα συνεργασίας Δήμου – μισθωτή στον τομέα ανακύκλωσης όλων των υλικών, σύμφωνα με τις προτάσεις των περιβαλλοντικών όρων στην Απόφαση 23/2002 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου σε κάθε τακτική ή έκτακτη επιθεώρηση και έλεγχο των εγκαταστάσεων και λειτουργιών του Ιπποδρόμου και του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου, από την Περιφέρεια ή το Υπουργείο.

Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στον έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Κοινοποίηση στον Δήμο όλων των αποτελεσμάτων ελέγχων και μετρήσεων, που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος (επεξεργασμένα λύματα, μετρήσεις βιολογικού καθαρισμού, ύδατα, εκπομπές αερίων κ.τ.λ.).

Να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις του Δήμου στην έγκριση νέων περιβαλλοντικών όρων και να γίνει επανέλεγχος πληρότητάς τους, ένα χρόνο μετά τη λειτουργία του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου με τις νέες δραστηριότητες.

Συνεχής συντήρηση των 1400 άδειων στάβλων, αποθηκών κ.τ.λ. σε τη διάρκεια της παραχώρησης.

Επίσημος ορισμός υπεύθυνου παρακολούθησης και καλής εφαρμογής των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων από τον μισθωτή, με κατάλληλη ειδικότητα, εμπειρία και κατάλληλη κατάρτιση, τα στοιχεία και τα καθήκοντα του οποίου, να υπάρχουν αναρτημένα στο χώρο της εγκατάστασης και να κοινοποιούνται στον Δήμο, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στην Περιφέρεια Αττικής.

Έπειτα από την παράθεση όλων των παραπάνω θεμάτων, γίνεται φανερό ότι δεν επιτρέπεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαρκοπούλου, να αναπτύσσονται τόσο μεγάλες δραστηριότητες, χωρίς την ενημέρωση, συμμετοχή και εμπλοκή της Δημοτικής Αρχής, που είναι η άμεσα υπεύθυνη απέναντι στους δημότες και κατοίκους.

Η Πολιτεία δεν πρέπει να επιτρέψει την απώλεια τόσο μεγάλων απαραίτητων εσόδων, την περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής μας χωρίς αντισταθμιστικά οφέλη και τις νέες δραστηριότητες, χωρίς τη συμμετοχή τους στην αειφόρο ανάπτυξη του τόπου μας.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.