Μαρκόπουλο: Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και Λιμενικό Ταμείο

Τρεις συνεδριάσεις την επόμενη εβδομάδα στο Μαρκόπουλο καθώς συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή και το Λιμενικό Ταμείο

Αναλυτικά οι προσκλήσεις και τα θέματα που θα συζητηθούν

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η δέκατη πέμπτη(15η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη21-9-2022 και ώρα 19.00 μ.μ.«δια ζώσης και μερικώς διατηλεδιάσκεψης»(συνδυαστικά), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 4206/Β/12-9-2021 με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας…», για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2022.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς του Πόρτο Ράφτη.

3. Λήψη απόφασης για επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.

4. Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 44.730,00 € της Γ΄ δόσης των ΚΑΠ έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.

5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση προς χρήση στο ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, του Ναυαγοσωστικού σκάφους ιδιοκτησίας του Δήμου.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς στο Μαρκόπουλο στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: Αποχέτευση Δικτύου Ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση», A1 και Α2 Τμήμα.

7. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Μαρκοπούλου προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «IMPETUS», στα πλαίσια του προγράμματος «HORIZON 2020».

8. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας δικαιωμάτων διέλευσης της εταιρείας COSMOTEεπί του οδοστρώματος στην οδό Αδελφών Μπισιώτη (από την οδό Σπ.Νικολάκη έως την οδό Μπισιώτη αρ.48), μήκους 50,6 μ.).

9. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τοποθέτησης διαφήμισης στην στάση του ΚΤΕΛ που βρίσκεται στον Σταθμό των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Μαρκοπούλου (οδός Αθηνών).

10. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για τις ιδιοκτησίεςπου βρίσκονται στο Ο.Τ. Γ978 με κ.κ. 640703 και 640704, στην 4η -5η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

11. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 680719 στο Ο.Τ. Γ1064, της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

12. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 641907 στο Ο.Τ. Γ817, της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

13. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 641905 στο Ο.Τ. Γ817, της 4ης -5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

14. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 624004 στο Ο.Τ. Γ536, της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

15. Λήψη απόφασης για αποζημίωση επικειμένων που αφορούν την ιδιοκτησία με κ.α. 690606 στο Ο.Τ. Γ1119, στην 4-5 Π.Ε., στο Πόρτο Ράφτη.

16. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1304, με κωδικό ιδιοκτησίας κ.α.700903, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

17. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ981, με κωδικό ιδιοκτησίας κ.α.640504, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

18. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στις ιδιοκτήτριες του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 305, με κωδικό ιδιοκτησίας κ.α.020420, της 3ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

19. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση για την πρόσκληση για την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση για την πρόσκληση για την συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.