Με πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη οι παραλίες του Δήμου Μαραθώνα – Εγκρίθηκε η ανάθεση παροχής ναυαγοσωστικών υπηρεσιών

Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου μας για το έτος 2022 οι οποίες ελέγχθησαν ως προς την νομιμότητά τους και εκδόθηκε η υπ. Αρ. Πράξη 21/2022 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία το αρμόδιο για τον έλεγχο όργανο, έκρινε ότι δεν υπάρχουν νομικές πλημμέλειες και δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου Σύμβασης.

Από τη 1η Ιουνίου 2022 οι παραλίες του Δήμου μας έχουν πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη ως και τις 30 Σεπτεμβρίου, διαθέτοντας συνολικά 20 ναυαγοσωστικούς πύργους, 24 ναυαγοσώστες, 3 συντονιστές, 4 χειριστές σκάφους και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άμεση επέμβαση όπου παραστεί ανάγκη και οι ναυαγοσώστες μας ήδη έχουν αντιμετωπίσει επιτυχώς περιστατικά παρ ολίγον πνιγμών.

Δείτε ακόμα:  Ο Δήμος Μαραθώνα διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ τοπικών παραγωγών