Μονοθεματική η συνεδρίαση της Τρίτης για το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας Πικερμίου – Τι θα συζητηθεί


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020), 643/2021 (αριθ. πρωτ. 69472/24.9.2021), εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε δια περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας) την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης στις 19.00 και ώρα λήξης στις 21.00 με τo ακόλουθo θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 14/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθιέρωσης κατ’ εξαίρεση ωραρίου εργασίας στο προσωπικό ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων και ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα - Πικέρμι: Προσοχή! Άλλαξε ο τηλεφωνικός αριθμός για τις συνδέσεις στο αποχετευτικό

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ