Νέα καταγγελία για τις πτήσεις πάνω από την Ραφήνα – “Χρειαζόμαστε την έμπρακτη στήριξη όλων σας”

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις πτήσεις των αεροπλάνων πάνω από την Ραφήνα αλλά και η διένεξη με την Αρτέμιδα σχετικά με ποιους διαδρόμους χρησιμοποιούν για τις προσγειώσεις και πόσο επιβαρύνεται η κάθε περιοχή

Η κα Βάνα Κουτρομάνου, η οποία ασχολείται ενεργά με το θέμα το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλιστα είχε συμμετάσχει στην συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Μάιο μεταξύ του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, του Αεροδρομίου και κατοίκων για το θέμα των πτήσεων πάνω από την Ραφήνα,  σε νέα ανάρτηση της αναφέρει:

TIΣ TEΛEYTAIEΣ 15 MEPEΣ H ΠEPIOXH THΣ PAΦHNAΣ KAI THΣ BOPEIAΣ APTEMIΔAΣ- ΣΠATΩN BAΛΛETAI AΠO ENA EΓKΛHMATIKO KPEΣENTO ΣYNEXIZOMENΩN ANA ΛEΠTOY ΠPOΣΓEIΩΣEΩN TΩN AEPOΣKAΦΩN, META AΠO ΣYMΦΩNIEΣ ΓIA XPHΣH MONOMEPΩΣ KAI AΠOKΛEIΣTIKΩΣ TOY ΔYTIKOY AEPOΔIAΔPOMOY ΠOY ΔIEPXETAI MEΣA AΠO THN ΠOΛH THΣ PAΦHNAΣ.

O ANATOΛIKOΣ AEPOΔIAΔPOMOΣ ΠOY ΔIEPXETAI NOHTΩΣ KAI KONTA ΣTHN ΠAPAΛIA THΣ APTEMIΔAΣ EYPIΣKETAI ΠΛHPΩΣ ANENEPΓOΣ, ME AΠOTEΛEΣMA KAΘ OΛO TO 24ΩPO, ANA ENA ΛEΠTO KAI XΩPIΣ OYΔEMIA ΔIAKOΠH NA BIΩNOYME MIA KATAΣTAΣH ANEΛEHTOY, ANYΠOΦOPOY ΠOY ΔEN ΔYNATAI NA YΠOΦEPΘEI ΘOPYBOY.

META AΠO EΠIKOINΩNIA MAΣ ME TON ΔHMAPXO ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ PAΦHNAΣ κ. ΤΣΕΜΠΕΡΗ, EΣTAΛH EK MEPOYΣ TOY ΔHMOY PAΦHNAΣ -ΠIKEPMIOY TOΣO ΠPOΣ TON ΔAA, OΣO KAI ΠPOΣ THN APMOΔIA ΠOΛITIKH HΓEΣIA EΠIΣTOΛH ME ΣAΦH KAI PHTH ΔHΛΩΣH THN AMEΣH EΠANAΦOPA XPHΣHΣ KAI TOY ANATOΛIKOY AEPOΔIAΔPOMOY ΣTIΣ ΠPOΣΓEIΩΣEIΣ ΣTA ΠΛAIΣIA EΦAPMOΓHΣ TΩN ΩPAPIΩN ΠOY EXOYN EΔΩ KAI ENAMIΣH XPONO KATAΣTPATHΓHΘEI KAI ΠOY AΦOPOYN ΣTHN ΠEPIΠTΩΣH YΠAPΞHΣ NOTIΩN ANEMΩN. EXOYME ΠΛHPOΦOPHΘEI TON XPONO KAI TON TPOΠO ME TON OΠOIO EΓINE EN KPYΠTΩ KAI XΩPIΣ NA ENHMEPΩΘEI ΠPOTEPΩΣ O ΔHMOΣ MAΣ H EN ΛOΓΩ AΛΛAΓH EIΣ BAPOΣ THΣ ΠOΛHΣ MAΣ, ME AΠOTEΛEΣMA ENA ΔIEΘNEΣ AEPOΔPOMIO NA EMΦANIZETAI ΣE ΠΛHPH YΠAKOH ΣE ΠIEΣEIΣ ΠOY AΣKΩNTAI ME ΣKOΠO THN AΠOΣYMΦOPHΣH KAΠOIΩN EIΣ BAPOΣ AΛΛΩN ΣYMΠOΛITΩN TOY ΠOY ΛOΓIZONTAI ΩΣ MH EXONTEΣ TA IΔIA ME AYTOYΣ ΔIKAIΩMATA.

ΣTHN ANTIΘETH ΠEPIΠTΩΣH THΣ MH ΣYMMOPΦΩΣHΣ ME TH ΔIKAIH EΦAPMOΓH ΩPAPIΩN, ΠOY METAΦPAZONTAI ΣE XPHΣH KAI TΩN ΔYO AEPOΔIAΔPOMΩN, APA KAI ΣE MIA ΣHMANTIKH AΠOΣYMΦOPHΣH THΣ ΠOΛHΣ MAΣ, ΘA ΓINEI XPHΣH ENΔIKΩN MEΣΩN ΠOY ΠAPAΠEMΠOYN KAI ΣE ΠIΘANA ΠOINIKA AΔIKHMATA.

ΘEΩPΩ OTI OI ΠOΛITEΣ THΣ PAΦHNAΣ KAI THΣ BOPEIAΣ APTEMIΔAΣ( MEΣOBAPΔA, BENIA, AΓ. KYPIAKH KΛΠ) ΠPEΠEI NA OPΓANΩΘOYME AMEΣA KAI EMΠPAKTΩΣ ΓIA TH ΔIEKΔIKHΣH KAI EΠITEYΞH THΣ ΔIKAIOΣYNHΣ KAI THΣ AMEΣHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ TΩN ΔIKAIΩMATΩN MAΣ ΠOY EXOYN KATAΦΩPA KATAΣTPATHΓHΘEI.

EXOYME HΔH ΠPOBEI ΣE ΠOΛΛEΣ KAI ΣE APKETEΣ ΠEPIΠTΩΣEIΣ AΠOTEΛEΣMATIKEΣ KINHΣEIΣ, XPEIAZOMAΣTE THN EMΠPAKTH ΣTHPIΞH OΛΩN EITE ΣE MIA ΔIAMAPTYPIA ΠΛEON ΠPOΣ TO APMOΔIO YΠOYPΓEIO, EITE ΣE MIA ΠEPAITEPΩ ΔHMOΣIEYΣH TOY ΘEMATOΣ ΣTA MME KAI ENΔEXOMENΩΣ ΣE MIA EIΣAΓΓEΛIKH ΠAPEMBAΣH. ΠEPIMENOYME THN EΠIKOINΩNIA ΣAΣ KAI TH ΣYMBOΛH TOY KAΘENOΣ AΠO EΣAΣ.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.