Νέα Μάκρη: Νέες θέσεις εργασίας στο Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄ όψιν :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).
2. Την ανάγκη κάλυψης θέσεων ειδικού προσωπικού (εργοθεραπευτή και ειδικού παιδαγωγού / λογοπεδικού), για τις υπηρεσίες διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας του Ιδρύματος, για εφήβους & νέους με αυτισμό και / ή νοητική αναπηρία,

Δείτε ακόμα:  «Οι Απόρρητοι Φάκελοι Καραμανλή»: Το περιστατικό της συμπλοκής στη Νέα Μάκρη & ο αόρατος πρόξενος των ΗΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

1 (μία) ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 (μία) ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ / ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Για τις ομάδες διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας του Ιδρύματος

Επιθυμητά προσόντα:

• Πτυχίο ΙΕΚ – ΤΕΙ – ΑΕΙ
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Γνώση αγγλικών
• Γνώσεις χρήσης Η/Υ
• Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης / μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις, θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pammakaristos.eu.
Όσοι πληρούν τα επιθυμητά προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Δείτε ακόμα:  Τέσσερις νέες προσλήψεις στο Δήμο Μαραθώνα

Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος: Τηλ: 22940 91206, 22940 96013

Διεύθυνση Φορέα: Λεωφόρος Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη ΤΚ: 19005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Νικόλαος Ρούσσος