Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον Κόμβο στη Διασταύρωση Ραφήνας & τις Σχολικές Επιτροπές


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ανισόπεδος κόμβος πρόσβασης Λιμένα Ραφήνας (από Λ. Μαραθώνος μέσω οδού Φλέμινγκ).

2. Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μελών στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολείων Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

3. Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής δένδρων εντός σχεδίου πόλης.

5. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας εκτέλεσης δαπάνης προμήθειας οχημάτων και μηχανήματος έργου.

6. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. 440/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» Άξονα Προτεραιότητας: 10 «Ανάπτυξη –Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Επέκταση – Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Yπηρεσίες» καθώς και επικαιροποίησης της σχετικής υπ’ αριθ. 50/2018 τεχνικής μελέτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Διαβάστε επίσης