Νέα θέση εργασίας στον Ο.Π.Π.&Π. “Ο Ξενοφών” του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού ενός (1) ατόμου, ένα (1) ΠΕ Θεατρολόγος για τον Οργανισμό Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνη για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο υποψήφιος/ υποψήφια θα πρέπει:

1. Να είναι Έλληνας / Ελληνίδα πολίτης ή πολίτης των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον υποψήφιο /την υποψήφια χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.

Δείτε ακόμα:  Σαν σήμερα: Η φονική πλημμύρα του Ποδονίφτη - Η Μεσογείων ήταν ποτάμι, απίστευτη βροχή στα Σπάτα! (φωτό & βίντεο)

2. Να είναι άνω των 25 ετών

3. Να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική απαγόρευση)

4 (Μόνο για άνδρες) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή η λήξη αναβολής στράτευσης να είναι μετά τις 30-8-2021

5 Να είναι υγιής, αρτιμελής και να έχει καλή φυσική κατάσταση κατάλληλη για την άσκηση-εκτέλεση των καθηκόντων του/της θέσης

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Η Πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση σώζει ζωές!

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27.9.2021

Δείτε Αναλυτικά την Προκήρυξη ΕΔΩ