“Ο Ζήκος” στην Αρτέμιδα ζητά προσωπικό

Ζητείται σερβιτόρα ή σερβιτόρος και κυρία για κουζίνα, από τον “Ζήκο” στην Αρτέμιδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε…

22940 22004

22940 28433