Όλα τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι της Ραφήνας έως την Τετάρτη (10/8)

Δείτε τα δρομολόγια που θα ισχύουν έως την Τετάρτη  10 Αυγούστου 2022 από το λιμάνι της Ραφήνας για Κυκλάδες και για Μαρμάρι

Αναλυτικά:

Ημερομηνία Ώρα Αναχώρησης Πλοίο Προορισμός
3/8/2022 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
3/8/2022 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
3/8/2022 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
3/8/2022 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
3/8/2022 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
3/8/2022 8:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
3/8/2022 1:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
3/8/2022 3:00 μμΑΚΥΡΩΣΗ ΣΙΦΝΟΣ ΤΖΕΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
3/8/2022 4:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
3/8/2022 4:45 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
3/8/2022 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
3/8/2022 7:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
4/8/2022 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
4/8/2022 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
4/8/2022 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
4/8/2022 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
4/8/2022 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
4/8/2022 8:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
4/8/2022 11:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
4/8/2022 3:00 μμ ΣΙΦΝΟΣ ΤΖΕΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
4/8/2022 4:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
4/8/2022 4:45 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
4/8/2022 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
4/8/2022 7:15 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ
4/8/2022 7:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
5/8/2022 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
5/8/2022 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
5/8/2022 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
5/8/2022 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
5/8/2022 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
5/8/2022 8:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
5/8/2022 12:15 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
5/8/2022 3:00 μμ ΣΙΦΝΟΣ ΤΖΕΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
5/8/2022 3:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
5/8/2022 4:45 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ
5/8/2022 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
5/8/2022 5:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
5/8/2022 6:45 μμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
5/8/2022 7:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
5/8/2022 7:15 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ
5/8/2022 8:45 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
6/8/2022 7:05 πμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
6/8/2022 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
6/8/2022 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ
6/8/2022 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
6/8/2022 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
6/8/2022 8:00 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ
6/8/2022 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
6/8/2022 9:00 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
6/8/2022 11:00 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
6/8/2022 1:00 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
6/8/2022 3:00 μμ ΣΙΦΝΟΣ ΤΖΕΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
6/8/2022 4:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
6/8/2022 4:45 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ
6/8/2022 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
6/8/2022 7:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
7/8/2022 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
7/8/2022 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ
7/8/2022 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
7/8/2022 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
7/8/2022 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
7/8/2022 8:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
7/8/2022 11:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
7/8/2022 3:00 μμ ΣΙΦΝΟΣ ΤΖΕΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
7/8/2022 3:50 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ΑΝΔΡΟ
7/8/2022 5:20 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
7/8/2022 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ
7/8/2022 7:15 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ
7/8/2022 7:20 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
7/8/2022 8:50 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
7/8/2022 9:15 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ
7/8/2022 10:20 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
7/8/2022 10:45 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
8/8/2022 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
8/8/2022 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
8/8/2022 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
8/8/2022 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
8/8/2022 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
8/8/2022 8:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
8/8/2022 11:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
8/8/2022 3:00 μμ ΣΙΦΝΟΣ ΤΖΕΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
8/8/2022 4:00 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
8/8/2022 4:45 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ
8/8/2022 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
8/8/2022 7:15 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ
8/8/2022 7:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
9/8/2022 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
9/8/2022 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
9/8/2022 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
9/8/2022 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
9/8/2022 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
9/8/2022 8:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
9/8/2022 11:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
9/8/2022 3:00 μμ ΣΙΦΝΟΣ ΤΖΕΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
9/8/2022 4:00 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
9/8/2022 4:45 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ
9/8/2022 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
9/8/2022 7:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
10/8/2022 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
10/8/2022 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
10/8/2022 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
10/8/2022 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
10/8/2022 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
10/8/2022 8:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
10/8/2022 1:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
10/8/2022 3:00 μμ ΣΙΦΝΟΣ ΤΖΕΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
10/8/2022 4:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
10/8/2022 4:45 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
10/8/2022 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
10/8/2022 7:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.