Όλα τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι της Ραφήνας έως την Τετάρτη 28/7


Δείτε τα δρομολόγια που θα ισχύουν έως την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 από το λιμάνι της Ραφήνας για Κυκλάδες και για Μαρμάρι

Αναλυτικά:

Ημερομηνία Ώρα Αναχώρησης Πλοίο Προορισμός
22/7/2021 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
22/7/2021 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
22/7/2021 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
22/7/2021 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
22/7/2021 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
22/7/2021 8:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
22/7/2021 11:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
22/7/2021 4:00 μμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
22/7/2021 4:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
22/7/2021 4:30 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
22/7/2021 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
22/7/2021 6:45 μμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ
22/7/2021 7:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
23/7/2021 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
23/7/2021 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
23/7/2021 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
23/7/2021 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
23/7/2021 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
23/7/2021 8:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
23/7/2021 12:15 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
23/7/2021 3:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
23/7/2021 4:00 μμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
23/7/2021 4:30 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
23/7/2021 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
23/7/2021 5:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
23/7/2021 6:45 μμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
23/7/2021 7:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
23/7/2021 7:15 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ
23/7/2021 8:45 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
24/7/2021 7:05 πμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
24/7/2021 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
24/7/2021 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ
24/7/2021 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
24/7/2021 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ
24/7/2021 8:05 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
24/7/2021 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
24/7/2021 9:00 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
24/7/2021 11:00 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
24/7/2021 1:00 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
24/7/2021 4:00 μμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
24/7/2021 4:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
24/7/2021 4:45 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
24/7/2021 6:00 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
24/7/2021 7:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
25/7/2021 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
25/7/2021 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ
25/7/2021 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
25/7/2021 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
25/7/2021 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
25/7/2021 8:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
25/7/2021 11:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
25/7/2021 4:00 μμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
25/7/2021 5:20 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
25/7/2021 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ
25/7/2021 7:15 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ
25/7/2021 7:20 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
25/7/2021 8:30 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
25/7/2021 8:50 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
25/7/2021 10:20 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
25/7/2021 10:45 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
26/7/2021 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
26/7/2021 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
26/7/2021 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
26/7/2021 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
26/7/2021 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
26/7/2021 8:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
26/7/2021 11:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
26/7/2021 4:00 μμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
26/7/2021 4:00 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
26/7/2021 4:30 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
26/7/2021 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
26/7/2021 7:15 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ
26/7/2021 7:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
27/7/2021 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
27/7/2021 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
27/7/2021 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
27/7/2021 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
27/7/2021 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
27/7/2021 8:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
27/7/2021 11:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
27/7/2021 4:00 μμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
27/7/2021 4:00 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
27/7/2021 4:30 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
27/7/2021 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
27/7/2021 7:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
28/7/2021 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
28/7/2021 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
28/7/2021 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
28/7/2021 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
28/7/2021 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
28/7/2021 8:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
28/7/2021 1:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
28/7/2021 4:00 μμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
28/7/2021 4:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
28/7/2021 4:30 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
28/7/2021 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
28/7/2021 7:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
Δείτε ακόμα:  Πολύωρη διακοπή νερού την Τρίτη (26/10) στην Αρτέμιδα