Ομόφωνη αντίδραση για το ΧΥΤΑ Γραμματικού

Την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μαραθώνος Στέργιου Τσίρκα συγκλήθηκε συνάντηση με τους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων με θέμα «Το ΧΥΤΑ».

Κατά τη συνάντηση εκφράστηκε η ομόφωνη αντίδραση όλων σε αυτό το καταστροφικό έργο και συμφωνήθηκε να τεθεί προς συζήτηση στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο θέμα για λήψη μέτρων και σχετικών εισηγήσεων για τις περαιτέρω ενέργειες.