Οργανισμός Λιμένος: Όλες οι παραλίες της Ραφήνας είναι καθαρές και κατάλληλες για κολύμπι


Για την αποκατάσταση της αλήθειας και επειδή η δημόσια υγεία μας αφορά ιδιαίτερα ως Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας καθώς στη δικαιοδοσία μας έχουμε παραλίες φυσικού κάλους που χιλιάδες πολίτες της Αττικής επισκέπτονται, διενεργήσαμε και φέτος δειγματοληπτικούς ελέγχους για την ποιότητα και καταλληλότητα των θαλάσσιων υδάτων.


Η λήψη και η ανάλυση των δειγμάτων έγινε από τα πιστοποιημένα «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.»

Σύμφωνα με τα Πιστοποιητικά Ανάλυσης, οι τιμές των αποτελεσμάτων όλων των δειγμάτων είναι εντός ορίων που καθορίζονται με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 356/Τβ/26-02-2009 σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ που αφορά την ποιότητα ακτών κολύμβησης.

Ακόμα και τα δείγματα που ελήφθησαν από το παλιό λιμάνι και το νέο λιμάνι αποδεικνύουν την καθαρότητα της θάλασσας.

Η Κεντρική Παραλία, η παραλία Μαρίκες, το Κόκκινο Λιμανάκι, το Μπλε Λιμανάκι, είναι λοιπόν παραλίες στις οποίες άφοβα μπορούν να κολυμπούν και να εμπιστεύονται οι πολίτες

Και αυτή είναι η μοναδική αλήθεια.

Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας


Διαβάστε επίσης